Što su CIVITAS nacionalne mreže?

CIVINET je skupina mreža gradova koji promiču pristup CIVITAS na lokalnoj razini. CIVITAS nacionalne mreže Osnivaju se po načelu lakšeg razumijevanja i sporazumijevanja, a okupljaju pored lokalnih vlasti i ostale organizacije zainteresirane za održivu urbanu mobilnost. Članovi razmjenjuju informacije na istom ili sličnim jezicima, rade zajedno i surađuju s Europskom unijom i nacionalnim vladama po pitanjima prometne politike, propisa i financiranja.

Do sada su osnovane sljedeće CIVITAS nacionale mreže:

- CIVINET frankofonskih zemalja

- CIVINET Velika Britanija i Irska

- CIVINET Italija

- CIVINET Španjolska i Portugal

- CIVINET Slovenija i Hrvatska-Jugoistočna Europa

- CIVINET Nizozemska i Flandrija

- CIVINET njemačkog govornog područja, kao najnovija mreža osnovana u studenom 2013.

- CIVINET Poljska

- CIVINET Mađarska

- CIVINET Češka i Slovačka Republika

>> Više o CiViNET mrežama: www.civitas.eu/civinet