Tijela mreže

Mrežom upravlja Upravni odbor, predstavnici gradova čine Politički odbor, a važne odluke za djelovanje Mreže donosi Skupština. Politički odbor usvaja godišnje izjave, kojima najavljuje smjer djelovanja Mreže.

Članovi Upravnog odbora u razdoblju 2017.-2020.:

SLOVENIJA
• Gordana Kolesarič, Grad Maribor
• Vlado Babić, Grad Ljubljana
• Aljaž Plevnik, Urbanistički institut Slovenije

HRVATSKA
• Srđan Škunca, Grad Rijeka (koordinator)
• Sanja Cvjetko Jerković, Grad Zagreb
• Marko Stančec, Udruga Sindikat biciklista

BOSNA I HERCEGOVINA
• Tihomir Dakić, Centar za životnu sredinu
• Amela Šačirbegović, Ministarstvo saobraćaja Kanton Sarajevo

SRBIJA
• Valentina Basarić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
• Jelena Nikolić, Grad Kruševac