Pobuda CIVITAS

Pobuda CIVITAS je odgovor Evropske Unije na rastoče probleme, ki jih povzroča promet v evropskih mestih. Prometna gneča, hrup, izpušni plini ter otežen dostop do mestnih središč vse bolj ogrožajo zdravje ljudi in okolje ter kakovost življenja v mestih.

Pobuda CIVITAS je odgovor Evropske Unije na rastoče probleme, ki jih povzroča promet v evropskih mestih. Prometna gneča, hrup, izpušni plini ter otežen dostop do mestnih središč vse bolj ogrožajo zdravje ljudi in okolje ter kakovost življenja v mestih.

Pobud CIIVTAS prispeva k doseganju trajnostnega, bolj čistega in energetsko bolj učinkovitega prometa v evropskih mestih ter izboljšuje kakovost življenja prebivalcev s kombiniranim pristopom uporabe najsodobnejših tehnologij in zagotavljanjem polne soudeležbe občanov.

Število držav in demonstracijski projektov, ki jih sofinancira Evropska komisija stalno narašča: - 2002 – 2006 CIVITAS I – 19 evropskih mest, 4 projekti - 2005 – 2009 CIVITAS II – 17 evropskih mest, 4 projekti - 2008 – 2012 CIVITAS PLUS – 25 evropskih mest, pet projektov, med katerimi tudi CIVITAS Elan, v katerem sta sodelovala Ljubljana in Zagreb

Cilji pobude CIVITAS: - Spodbujati in izvajati trajnostne, čiste in energetsko učinkovite ukrepe v prometu; - Izvajati integrirane ukrepe, utemeljene na novih, inovativnih tehnologijah ter javnih politikah, ki odgovarjajo potrebam ljudi