O mreži CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa

To je mreža mest in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se v Sloveniji in Hrvaški ter Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo. Namen mreže je prenos znanja in dobrih praks ter priprava skupnih projektov, s katerimi se bodo financirale prihodnje aktivnosti trajnostnega prometa in boljše mobilnosti. Mreža je bila ustanovljena v Ljubljani, 25. aprila 2013 kot mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška. S sklepom skupščine se je mreža 10. februarja 2016 preimenovala v mrežo CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa.

Mreženje in vse oblike povezovanja so dobrodošli za učinkovitejše reševanje prometnih problemov, ki čemur lahko pripomorejo izmenjave izkušenj, znanj in idej ter sodelovanje in sinergijsko delovanje mest in ostalih deležnikov, kar omogoča tudi boljšo uporabo sredstev iz evropskih skladov.

Mreže CIVINET so vzpostavljene tudi v drugih delih Evrope (frankofonska, mreža nemškega govornega področja, Španija in Portugalska, Italija, Velika Britanija in Irska, Nizozemska in Flandrija, Češka in Slovaška, Poljska, Mađarska, Romunija, Finska ter Grčija in Ciper).

Namen mrež je širjenje znanja in izkušenj na področju energetsko učinkovitega prometa ter okolju in uporabnikom prijaznega urbanega prometa.

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa šteje že več 150 članov iz BiH, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije in je najštevilčnejša tovrstna mreža v Evropi. Mreža je zelo dejavna in na leto organizira vsaj dve tematski delavnici, študijska potovanja in vodene oglede dobrih praks ter preko e-biltena obvešča o dejavnostih članov in drugem pomembnem dogajanju na področjih trajnostnega prometa in mobilnosti.

Mreža se vsako leto sestane na skupščini, ki je njen najvišji organ. Politično jo predstavlja Politični odbor, ki vsako leto s posebno izjavo usmerja njeno delovanje.

Z mrežo upravlja Upravni odbor, njeno delovanje pa do septembra 2016 koordinira Mestna občina Ljubljana. Od septembra 2016 pa do avgusta 2020 koordinator mreže je Občina Rijeka (Hrvaška). Vlogo Tajništva mreže opravlja nevladna organizacija ODRAZ, in Tajništva v Sloveniji REC Slovenija. V drugih državah je mogoče ugotoviti tajništva, če bo to potrebno.

Delovanje mreže preko projekta CIVITAS CAPITAL do jeseni 2016 je sofinancirala EU, prav tako pa je financirano s strani Sklada za varstvo okolja in energetsko učinkovitost Republike Hrvaške.