Kaj so CIVITAS nacionalne mreže?

CIVINET je skupina mrež mest in partnerjev, ki na lokalni ravni spodbujajo pristop CIVITAS. Mreže se oblikujejo skladno z načelom lažjega razumevanja in sporazumevanja ter poleg lokalnih oblasti združujejo tudi druge organizacije, ki so zainteresirane za trajnostno urbano mobilnost. Člani na istem ali v sorodnih jezikih izmenjujejo informacije, se udeležujejo tematskih konferenc, seminarjev, delavnic in študijskih obiskov ter sodelujejo z EU in nacionalnimi oblastmi pri vprašanjih prometne politike, predpisov in spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Do sedaj so bil ustanovljene naslednje CIVITAS nacionalne mreže: CIVINET frankofonskih deže, CIVINET Velika Britanija in Irska, CIVINET Italija, CIVINET Španija in Portugalska, CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Europa, CIVINET Nizozemska in Flandrija, CIVINET nemškega govornega področja, CIVINET Poljska, CIVINET Češka i Slovaška i CIVINET Madžarska.

Več o mrežah CIVINET na: www.civitas.eu/civinet