30. 5. 2017. | Natječaj

Sudjelujte u natjecanju za nagrade CIVITAS!

U ime Opće uprave Europske komisije za mobilnost i promet (DG MOVE), Inicijativa CIVITAS za bolji i čistiji promet u gradovima otvorila je natječaj za nagrade CIVITAS - najveću europsku nagradu za čisti urbani prijevoz. Rok za prijavu je 14. srpnja 2017.

Nagrade CIVITAS otvorene su za sve gradove koji su potpisali Deklaraciju CIVITAS i koji su članovi  mreže CIVITAS Forum. Ako vaš grad još nije član Foruma, ispunite i potpišite Deklaraciju CIVITAS Foruma. Nagrade pružaju priliku gradovima isticanje inovativnih i uspješnih postignuća u području održive urbane mobilnosti.

Ove se godine, gradovi članovi mreže CIVITAS Forum, mogu prijaviti u sljedeće četiri kategorije:

(1) Nagrada Bold Measure za odvažan i inovativan pristup koji još uvijek nije široko implementiran te grad pozicionira kao pionira u određenim tematskim kategorijama;

(2) Nagrada Take Up za jedinstveni ili integrirani skup inovativnih mjera održive urbane mobilnosti koje je vaš grad uspješno prenio u drugi

(3) Nagrada CIVITAS Legacy za grad koji je uspješno prenio svoje inspirativno i predano sudjelovanje u CIVITAS-u u dugoročnu provedbu inovativnih mjera s visokim učinkom.

(4) Nagrada Transformations prepoznat će značajnu transformaciju i napredak prema pametnijem gradu kroz integrirani skup mjera mobilnosti.

Osim toga, pobjednički gradovi svake kategorije imat će sljedeće koristi:

– priznanje od Europske komisije, prepoznatljivost grada u postizanju cilja čišćeg i održivijeg javnog prijevoza u Europi
– vidljivost na web stranici CIVITAS-a i promotivni materijal
– izvještavanje u europskim medijima
– poziv na konferencije i radionice o održivoj mobilnosti u organizaciji DG Move

/// Prijave za ove četiri kategorije dostupne su na glavnoj stranici CIVITAS AWARDS.

Izvor: civitas.eu

Povratak