1. 3. 2017. | Natječaj

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG Europe

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš. U sklopu prioritetne osi 3. Niskougljična ekonomija, financiraju se i projekti kojima se promiče održiva multimodalna urbana mobilnost. Rok za prijavu je 30. lipnja 2017.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske.

Prihvatljivi prijavitelji
– Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);
– Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);
– Privatna neprofitna tijela.

Prihvatljive aktivnosti
– Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;
– Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
– Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;
– Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.

Prihvatljivi troškovi
– Troškovi zaposlenog osoblja;
– Administracija;
– Putni troškovi i troškovi smještaja;
– Vanjska ekspertiza i usluge;
– Oprema.

Stopa sufinanciranja:
– 85% za javna tijela i tijela javnoga prava;
– 75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe.

/// Tekst poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici > http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/

Povratak