30. 8. 2017. | Strateški dokumenti

Vlada RH donijela Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030.

Strategija predviđa 16 ciljeva primjenjivih na prometni sektor, 37 specifičnih ciljeva i 118 mjera za šest prometnih sektora: željeznički, cestovni, zračni, pomorski i unutarnju plovidbu, javni gradski, prigradski i regionalni prijevoz. Strategija omogućava dobivanje novca iz EU fondova za više od 20 prometnih projekata ukupne vrijednosti oko 2 milijarde eura.

Od ukupno 2 milijarde eura raspoloživog novca iz EU fondova, koji će se koristiti u realizaciji Strategije, kroz Prioritetnu os 7 – Povezanost i mobilnost,  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, alocirano je 1,26 milijardi eura, kroz Instrument za povezivanje Europe (CEF) 456 milijuna eura i kroz Operativni program „Promet“ 236 milijuna eura. Dio sredstva za financiranje projekta predviđenih Strategijom, osiguran je u Državnom proračunu na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2017. godinu i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Preostala sredstva planirat će se u narednim planovima Državnog proračuna sve do 2024. godine,  kada završava  financiranje sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“  za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020.

Strategiju možete preuzeti OVDJE.

Izvor: http://www.szz.hr/donesena-strategija-prometnog-razvoja-rh-2017-2030 

Povratak