21. 3. 2018. | Najava događanja

17. Međunarodno savjetovanje ˝Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja"

Internacionalni univerzitet Travnik - Saobraćajni i Ekološki fakultet organiziraju XVII Međunarodno savjetovanje “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja” koje će se održati 11. i 12. maja 2018.

Osnovni cilj Savjetovanja je razmatranje uticaja tehnoloških inovacija i procesa digitalizacije na problematiku saobraćaja, ekologije i logistike  u kontekstu smanjenja broja poginulih i povrijeđenih, poboljšanju kvalitete usluga i povećanju efikasnosti u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja. Rezultati istraživanja i predložene mjere osnova su za definisanje unaprjeđenja privrednog i društvenog rasta i razvoja. Sve to treba da doprinese poboljšanju kvaliteta, smanjenju troškova i stvaranju novih usluga i prihoda.

TEMATSKA PODRUČJA SAVJETOVANJA

 • Nauka i obrazovanje u saobraćaju, logistici i ekologiji
 • Saobraćaj kao faktor globalizacije
 • Saobraćajna politika EU
 • Digitalizacija i održivi razvoj
 • Automatizacija u saobraćaju i održivi razvoj
 • Saobraćajna povezanost i mobilnost
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Sigurnost vozila
 • Saobraćajna infrastruktura
 • Nove tehnologije u saobraćaju
 • Inteligentni transportni sistemi u saobraćaju
 • Upravljanje saobraćajnim sistemima
 • Savremeni pristup saobraćajno-prostornom planiranju
 • Ekspertize u saobraćaju
 • Menadžment u saobraćaju
 • Prijevoz putnika u gradovima/savremene tehnologije prijevoza
 • Ljudski potencijal u saobraćaju
 • Saobraćaj i logistika
 • Logistika u gradovima
 • Uloga logistike u razvoju saobraćaja
 • Životna sredina i održivi razvoj
 • Ekologija i urbani razvoj
 • Ekološki aspekti u funkciji održivog razvoja
 • Pravi i ekološki aspekti životne sredine
 • Energetska efikasnost
 • Preduzetništvo u saobraćaju, ekologiji i logistici
 • Uticaj digitalizacije na saobraćajne i ekološke procese
 • Uloga i značaj saobraćaja u razvoju turizma Korporativna ekologija
 • Neracionalno korištenje prirodnih resursa

 

Događaj se organizira u saradnji sa akademskim partnerima Rezekne univerzitetom Latvija, Univerzitetom Janusz Korczak Poljska, Univerzitetom Udine Italija i Ekološkim istraživačkim institutom Italija.

Događaj će se održati 11. i 12. maja 2018. godine na Vlašiću, Hotel Pahuljica.

Univerzitet poziva autore da pošalju rad do 21.04.2018. Naslov i sažetak rada treba biti napisan na jednom od službenih jezika naroda BiH i na engleskom jeziku. Sažetak  treba sadržavati kratke odgovore na pitanja: šta su bili motivi/ciljevi istraživanja, šta je učinjeno, kako je učinjeno, koji su glavni rezultati i koji je značaj rezultata.

Program događaja i dodatne informacije su dostupne OVDJE.

Uputa za pisanje rada je dostupna OVDJE.

Više informacija potražite na web stranicama Internacionalnog Univerziteta Travnik OVDJE.

Povratak