Gradovi i općine

Beograd

Kontakt
Marko Stojčić, glavni urbanista Grada Beograda
Gordana Marković, Sekretarijat za saobraćaj
Slađana Perić, Sekretarijat za javni prevoz
E-mail
marko.stojcic@gmail.com
gordana.markovic@beograd.gov.rs
sladjana.peric@beograd.gov.rs
Telefon
+381 606116418
+381638697870
+381693073800
Adresa
Ul. Dragoslava Jovanivića 2, 11000 Beograd
Web stranica
www.beograd.rs
www.bgsaobracaj.rs
www.bgprevoz.rs

Područje djelovanja

Koordinacijom svih službi Gradske uprave Grada Beograda sa Glavnim urbanistom kao nosiocem svih aktivnosti urbanističkog planiranja, sporvode se sljedeće aktivnosti:
- implementacija i razvoj sistema urbane mobilnosti, kampanje za oblasti saobraćaja,
- uspostavljanje efikasnog sistema bezbednosti saobraćaja za sve učesnike u saobraćaju,
- planiranje saobraćajnih rešenja prilikom izrade urbanističko-tehničke dokumentacije,
- izrada idejnih projekata za biciklističku i pešačku infrastrukturu,
- izrada kampanja za promovisanjwe pešačenja i biciklističkog saobraćaja,
- u toku je izrada Plana održive urbane mobilnosti Beograda,
- poslove analize, planiranja i razvoja novih podsistema javnog prevoza i mreža linija,
- uvođenje novih podsistema javnog prevoza (električni autobusi, vozila "vrabac" za pešačku zonu grada, razvoj šinskih podsistema i dr.)

Kragujevac

Kontakt
Sonja Kesić, master inženjer arhitekture
Gradska uprava za investicije
E-mail
sonjakesic@yahoo.com
Telefon
+381602340434, +38134506134
Adresa
Ul. Branka Radičevića 11, 34000 Kragujevac
Web stranica
www.kragujevac.rs

Područje djelovanja

Učestvovanje u izradi svih vrsta (i faza) projektne dokumentacije (arhitektonsko-građevinskih i infrastrukturnih), sa ciljem izrade najboljeg projektantskog rešenja, kao i pripreme za izvođenje. Vođenje i kontrola procesa izvođenja građevinskih radova na javnim objektima na teritoriji grada Kragujevca (u poslednjih godinu dana realizovano je više rekonstrukcija škola i vrtića, a trenutno je u fazi izrade 10 projekata rekonstrukcije javnih objekata – škole, vrtići i domovi zdravlja).

Kraljevo

Kontakt
Dušan Djedović, dipl.ing.saobr., inspektor za saobraćaj i puteve
E-mail
dusan.djedovic@kraljevo.org
Telefon
+381 64 89 12 245
Naslov
Trg Jovana Sarića 1, 36 000 Kraljevo

Područje djelovanja

Gradska uprava grada Kraljeva je pored ostalih komunalnih delatnosti nadležna je za poslove organizacije javnog prevoza putnika, stacionarnog i nemotorizovanog saobraćaja, poslove regulisanja i bezbednosti saobraćaja, upravljanje opštinskim i nekategorisanim, ulicama u naselju i dr.

Kruševac

Kontakt
Dragana Milićević
E-mail
dragana.milicevic@krusevac.rs
Telefon
+381 37 414 760
Adresa
Ul. Gazimestanska br.1, 37000 Kruševac
Web stranica
www.krusevac.rs

Područje djelovanja

Lokalna samouprava

Niš

Kontakt
Tanja Obradović
Ivan Pavlović
Igor Trajković
Tamara Jovanović
E-mail
tanja.obradovic@gu.ni.rs
ivan.pavlovic@gu.ni.rs
igor.trajkovic@gu.ni.rs
tamara.jovanovic@zurbnis.rs
Telefon
Tanja Obradović
Telefon
+381 648330703
Adresa
Ul.7. Juli broj 2, 18000 Niš
Web stranica
www.ni.rs

Područje djelovanja

Glavni urbanista na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, koordinira izradu planskih dokumenata i vrši koordinaciju rada između organa nadležnog za poslove urbanizma i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata.

Glavni urbanista je po funkciji predsednik komisije za planove.

Novi Sad

Kontakt
mr Đorđe Basarić, dipl.saob.ing. / Gradska uprava za saobraćaj i puteva Novog Sada
E-mail
djordje.basaric@uprava.novisad.rs
Telefon
+381648726444
Adresa
Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad

Područje djelovanja

U gradskoj upravi za saobraćaj i puteve obavljaju se poslovi koji se odnose na:
- Priprema programa razvoja saobraćaja;
- Javnim gradskim i prigradskim prevozom putnika (masovni i taxi prevoz);
- Pešački i biciklistički prevoz;
- Organiz. i način korišćenja javnih garaža i parkirališta;
- Priprema programa održavanja lokalnih puteva, ulica i nekategorisanih puteva;
- Režim i tehničko regulisanje saobraćaja
- Raskopavanje površina javne namene;
- Izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju;
- Postavljanje plovnih objekata i organizacija prevoza u linijskoj plovidbi.

Pirot

Kontakt
Slobodan Rančić
E-mail
saobinspekcija@pirot.rs
Telefon
+381 305 593
+381 64 870 36 30
Adresa
Srpskih vladara 82. 18300 Pirot, Srbija
www.pirot.rs

Područje djelovanja

Pirot je mali evropski grad na jugoistoku Srbije sa bogatom kulturnom tradicijom i burnom istorijom. Nalazi se na značajnoj međunarodnoj transverzali “koridoru 10”, koji povezuje Evropu sa Azijom, u srednjem veku poznatom kao Via militaris. Pirot je administratovni centar najvećeg okruga u Republici koji sa njim čine opštine Dimitrovrgad, Babušnica i Bela Palanka, dok je po površini od 1232 km2 na trećem mestu u Republici.

Svojevremeno je bio centar prerađivačke industrije mlečnih proizvoda, kože, vune, drveta i industrije odeće. Svoju poznatost Pirot pre svega duguje pirotskom ovčijem kačkavalju, pirotskom ćilimu i danas svakako auto gumi “Tigar MH”.

Raška

Kontakt
Branko Kostić
E-mail
kosticbras@yahoo.com
Telefon
+381 64 464 1782
Adresa
Predraga Vilimonovića 1, 36350 Raška, Srbija
www.raska.gov.rs

Šabac

Kontakt
Ksenija Lukić: ksenijalukic@yahoo.com
Bojan Alimpić: bojanalimpic@gmail.com
Jana Bogdanović: janabogdanovic92@yahoo.com
Telefon
+381 64 8778 402
Adresa
Gospodar Jevremova 6, Sabac
Web stranica
www.sabac.rs

Područje djelovanja

Glavni gradski urbanista, ispred Grada Šapca, se bavi koordinacijom aktera na izradi prostornih i
urbanističkih planova, urbanističkih studija, kao i sprovođenjem strategije održivog razvoja grada i
politike urbanog razvoja grada.

Grad Šabac je kroz strategiju održivog razvoja definisao svoja strateška opredeljenja, koja se u pogledu urbanističkog delovanja ogledaju u izradi kvalitetnih planskih dokumenata, fokusu na razvoj javnih prostora, aktiviranju građana u procesu izrade planova i projekata, aktiviranju svih socijalnih kategorija, razvoju gradskog priobalja kao i kvalitetnoj studiji urbane mobilnosti.

Osim navedenog, Grad Šabac se zalaže za veće učešće građana u procesima odlučivanja o korišćenju javnih sredstava, uvođenjem participativnog budžetiranja.

Vrbas

Kontakt
Aleksandar Nikolić
E-mail
aleksandar.nikolic@vrbas.net
Telefon
+381 21 7954012, 0648172026
Adresa
Maršala Tita 89, 21460 Vrbas
Web stranica
www.vrbas.net

Područje djelovanja

Opština Vrbas je teritorijalna jedinica na kojoj građani ostvaruju Ustavom i Zakonom definisane aktivnosti lokalne samouprave.
Opština je osnivač više javnih preduzeća između kojih je i JP „Direkcija za izgradnju“ koja je zadužena za sve stručne aktivnosti oko planiranja i uređenja prostora, korišćenja građevinskog zemljišta kao i izgradnje i održavanje saobraćajne infrastrukture.

Ostali dionici

Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

Kontakt
Ana Mitić-Radulović
E-mail
ana.mitic-radulovic@ceus.rs
Telefon
+381 11 323 8881
Adresa
Dalmatinska 70/III/5, 11000 Beograd
Web stranica
http://www.ceus.rs

Strukovno udruženje CEUS bavi se analizom i izradom smernica za javne politike u oblasti planiranja, izgradnje, saobraćaja, životne sredine i energetike, kao i istraživanjem i demonstracionom primenom prostornog i urbanističkog planiranja kao mera adaptacije na klimatske promene i mitigacije, odnosno ublažavanja istih.

Mere adaptacije se sprovode kroz adekvatno planiranje namene površina zemljišta, procenu rizika od elementarnih nepogoda i jačanje otpornosti gradova, regiona i kritične infrastrukture, a mere mitigacije kroz inicijative za smanjenje emisija CO2, putem promovisanja energetske efikasnosti u zgradarstvu, primene obnovljivih izvora energije, izrade planova održive urbane mobilnosti i pružanja podrške za njihovu implementaciju i evaluaciju, ali i kroz komplementarne, srodne mere, kao što su podsticanje nemotorizovanih vidova saobraćaja i multimodalnosti.

Connecting people

Kontakt
Deniz Hoti
E-mail
deniz.hoti@connecting.org.rs
Telefon
+381 63305816
Adresa
Zmaj Jovina 2/20, 26000 Pančevo
Web stranica
http://connecting.org.rs

Područje djelovanja

Connecting people je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja nove, preduzetničke i volonterske Culture, korisćenja inovativnih metoda i novih tehnologija u rešavanju konkretnih problema, razvoja omladinskog i socijalnog preduzetništva, podizanja kapaciteta, kako državne uprave i lokalne samouprave, ali tako i civilnog sektora, kako bi efikasnije mogli da odgovore na društvene izazove u 21. veku.

Connecting je prepoznao biciklizam kao ključni element za razvoj urbane mobilnosti i tako je i pokrenut ReBike pametni servis za iznajmljivanje bicikala u Pancevu. Iznajmljivanje bicikala obavlja se jednostavno uz pomoc kartica koje korisnici dobijaju otvaranjem profila u našoj kancelariji. Kreirana je i Rebike aplikacija koja pruža različite pogodnosti. Međutim najvažnije je da je Connecting u funkciju stavio stare bicikle, koje je prikupio od sugrađana/ki. Svi bicikli su reparirani kako bi mogli da se opet voze. Otuda i naziv Rebike.

Javno urbanističko preduzeće „Plan“ Šabac

Kontakt
Milena Zindović
E-mail
office@plansabac.co.rs
milena.zindovic@plansabac.co.rs
Telefon
+381 15 345353
Adresa
Koste Abraševića 10, 15000 Šabac
Web stranica
www.plansabac.co.rs

Područje djelovanja

Javno urbanističko preduzeće „Plan“ Šabac bavi se stručnim poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i uređenja prostora, izrade situacionih planova, geodetskog premeravanja, kartografskog i prostornog informisanja kao i izrade projekata energetske efikasnosti

JP Zavod za urbanizam Niš

Kontakt
Aleksandra V Milošević,
Marija Marković
E-mail
info@zurbnis.rs
aleksandra.milosevic@zurbnis.rs
marija.markovic@zurbnis.rs
Telefon
+381 18 241 274
+381 18 243 363
Naslov
7. juli br.6, 18000 Niš
Web stranica
www.zurbnis.rs

Područje djelovanja

JP Zavod za urbanizam Niš obavlja svoju delatnost pružanjem usluga državnim organima, organima lokalne samouprave, fizičkim i pravnim licima, a u domenu prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i uređenja prostora, tehničke dokumentacije za gradske saobraćajnice i infrastrukturu, geodetskih radova u inženjersko – tehničkoj oblasti prostornog planiranja i urbanizma i izrade urbanističko – tehničkih uslova na javnih površinama.

Jugo Cikling Kampanja

Kontakt
Mirko Radovanac
E-mail
mradovanac@gmail.com
Telefon
+381 63 300 081
Naslov
Baba Visnjina 31, 11111 Beograd
Web stranica
www.bicikl.info
www.pokrenibajs.rs
www.westernbalkansgreenways.rs

Područje djelovanja

JCK je osnovana 1998, kao prva NVO u tadašnjoj SRJ za promovisanje, biciklizma.
- 19 godina ovlašćeni predstavnik Srbije za Evropsku Nedelju Mobilnosti
- 10 godina bila zvanični prestavnik Srbije u ECF zadužena za promovisanje Euro Valo Ruta,
- za potrebe Ministarstva turizma, 2015 godine definisala Nacionalnu Ciklo Turističku Mrežu Srbije,
- u periodu 2016 – 2018 uradila Mrežu zelenih staza Srbije, za potrebe Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Srbije.
- U toku 2022 godine, JCK je uradila projekat „Promovisanje Mreže Zelenih staza Balkana”, finansiran od strane Western Balkans Fund.
Organizovala veći broj ciklo-turističkih karavana kroz našu zemlju (Biking the Balkans – finansiran od strane UNESCO-a, Danube by Bike (EU DG Enlargement), We bike for Europe (International Sport and Culture Association iz Danske), Biciklom niz Savu (Komisija za sliv reke Save), itd.
- Sprovodi edukativni program za decu, POKRENI BAJS, licenca irskog programa BIKE START.

Lazarevačko Udruženje likovnih umetnika

Kontakt
Mirko Kovačević
E-mail
mirchuz@gmail.com
Telefon
+381 641499245
Adresa
Boško Buha br.1. 11550 Lazarevac, Beograd

Područje djelovanja

Povremeno oktvini kroz realizaciju likovnih projekata u svim oblastima društva i stalno aktivni u svojoj oblasti kroz organizovanje i vođenje Grafičke radionice Dečijeg kulturnog centra, Beograd i kroz Likovni atelje u Biblioteci „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu.

Marko Rokvić PR Ekološko savetovanje Green Group Bačka Palanka

Kontakt
Marko Rokvić, vlasnik i direktor
E-mail
greengroupbp@gmail.com
Telefon
+38164/13-45-663
Adresa
Trg Bratstva Jedinstva 17, Bačka Palanka 21400
Web stranica
www.zelenagrupa.wordpress.com

Područje djelovanja

Upravljanje otpadom je glavna delatnost “Green Group”. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.

Naša vizija je očuvanje životne sredine pomoću mehanizama cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom. Neophodno je da uključimo ekološke i resursne vrednosti u samu srž ekonomskog sistema, i da ih ukombinujemo sa najnovijim naučnim rezultatima iz socijalne i ljudske evolucije.

Naša misija je da upravljamo otpadom kao sa resursom, promovišući održive, ekološki prihvatljive i isplative prakse kroz integrisan sistem smanjenja nastanka otpada, ponovne upotrebe, reciklaže, inovativnih tehnologija, usluga za klijente i edukacije.

MTB klub "Čiker"

Kontakt
Radoslav Golubović
E-mail
ciker.golub@gmail.com

NVO "Kruševački ekološki centar" Kruševac

Kontakt
Bratislav Poprašić
E-mail
kecpb@ptt.rs
Telefon
+ 381 (0) 37 440 687;
+ 381 (0) 64 61 45 45 2 (Bratislav)
Adresa
Ul. Nova Balšićeva 15/13; 37000 Kruševac
Web stranica
http://www.kec-ks.rs

Područje djelovanja

Zaštita životne sredine, uz održivo očuvanje prirodnog, kulturnog i duhovnog nasledja; popularisanje primene obnovljivih izvora energije i održivih mera energetske efikasnosti u gradjevinarstvu, infrastrukturi i saobraćaju.

NVO "Pametan grad" Šabac

Kontakt
Milena Zindović
E-mail
milena@pametnigrad.org
Telefon
+381 64 1488567
Adresa
Dragoljuba Popovića 6, 15000 Šabac, Srbija
Web stranica
www.pametnigrad.org

Područje djelovanja

Pametni grad je udruženje osnovano od strane iskusnih profesionalaca iz oblasti arhitekture, urbanističkog planiranja, saobraćaja, pejzažne arhitekture i informacionih tehnologija. Verujemo da grad postaje pametan kada ulaže u održivi, inovativni, integrativni i holistički pristup urbanom razvoju. Naša misija je promocija održivog razvoja u Srbiji i regionu kroz projekte, događaje, istraživanja, radionice i publikacije, koje za cilj imaju ohrabrivanje inovativnosti i podizanje svesti o održivim rešenjima u lokalnom kontekstu.

Naše aktivnosti organizovane su u 3 osnovna programa delovanja:

Grad za sve – podizanje svesti o različitim potrebama građana u prostoru, podrška održivim rešenjima urbane mobilnosti, promocija rodne ravnopravnosti u urbanističkom planiranju i projektovanju

Baza znanja – mreže, baze podataka i baze literature pristupačne lokalnim samoupravama i profesionalcima u planiranju na srpskom jeziku, podrška poboljšanju komunikacija među stejkholderima

Nove tehnologije – uvođenje pametnih rešenja u gradske komunalne službe, promovisanje holističkog pristupa urbanom metabolizmu i resursima, podsticanje energetski efikasnih, prirodnih i održivih rešenja

Prva tehnička škola Kruševac

Kontakt
Vladan Radojević
E-mail
radojevic.v@gmail.com
mesmesks@gmail.com
Telefon
+381 65 55 05 006, +381 37 44 88 10
Adresa
Ul. Nova Balšićeva 15/13; 37000 Kruševac
Web stranica
http://prva-tehnicka.edu.rs/

Područje djelovanja

Srednje stručna škola. Srednje tehničko obrazoavnje i vaspitanje učenika u tri područija rada:
- Mašinstvo i obrada metala
- Elektrotehnika
- Saobraćaj

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

Kontakt
Klara Danilović, Savetnica za urbanizam i stanovanje
E-mail
klara.danilovic@skgo.org
Telefon
+381 11 3223 446
Adresa
Makedonska 22/8 11000 Beograd
Web stranica
http://www.skgo.org

Područje djelovanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je asocijacija lokalnih vlasti u koju se dobrovoljno udružuju
gradovi i opštine sa ciljem razvoja i unapređenja lokalne samouprave, povezivanja i saradnje, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Osnovna misija SKGO je da zastupa interese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave, kroz zajedničko delovanje članstva u skladu sa evropskim standardima.

T-MODE d.o.o.

Kontakt
Maja Popović
E-mail
m.popovic@t-mode.net
Telefon
+381 6324 6040
Adresa
Gvozdiceva 16, 11000 Beograd
Web stranica
http://www.t-mode.net

Područje djelovanja

T-MODE je konzultantska tvrtka sa sjedištem u Beogradu (Srbija), osnovana 2014. godine, koja se fokusira na održivo planiranje i upravljanje prometom. Tijekom posljednjih nekoliko godina tvrtka je također bila vrlo aktivna u području razvoja održivog zračnog prometa, urbanih multimodalnih prijevoznih modela, upravljanja projektima, razvoja projekata, strateškog plana, praćenja projekata i programa te institucionalnog razvoja i izgradnje kapaciteta.

T-MODE pruža široki spektar profesionalnih usluga klijentima u svim vrstama prijevoza i
infrastrukture, s naglaskom na putnički i teretni prijevoz, kao i u razvoju održivog gradskog prijevoza.

Tvrtka je provela brojne studije izvedivosti za projekte prometne infrastrukture, uključujući cestovne i željezničke mreže, luke, nove pomorske veze, planove održive urbane mobilnosti i
nacionalne pomente master planove.

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum

Kontakt
Biljana Ranković Plazinić
E-mail
info@tehnikum.edu.rs;
biljana_rankovic@yahoo.com
Telefon
+381 11 2611 081
+381 64 2818 984
Adresa
Nade Dimić 4, 11000 Beograd
Web stranica
http://www.tehnikum.edu.rs

Područje djelovanja

Visoka inženjerska škola je državna visokoškolska ustanova koja se već 60 godina bavi obrazovanjem inženjera iz oblasti saobraćaja, mašinstva, zaštite od požara i spasavanja i bezbednosti i zdravlja na radu. U okviru studijskog programa „Drumski i gradski saobraćaj i transport“ radi se na širenju znanja i praktičnih iskustava iz oblasti regulisanja i upravljanja saobraćajem i bezbednosti saobraćaja. Nastavni kadar škole sarađuje sa privrednim licima putem raznih projekata, studija i radionica. Predstavnici škole su redovni posetioci stručnih seminara. Jedan od ciljeva škole je aktivno učestvovanje u aktivnostima u vezi sa održivom urbanom mobilnošću.

Udruženje građana "Srbija, moj dom"

Kontakt
Dejan Radivojev
E-mail
radivojevdejan@yahoo.com
Telefon
+381 65 258 34 30
Adresa

Područje djelovanja

Udruženje „Srbija, moj dom“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma, ekologije, poljoprivrede, održive mobilnosti, biciklizma, preduzetništva, edukacije, kulture i tradicije kroz osnaživanje i unapređenje aktivnosti kod mladih u sprovođenju navedenih ciljeva udruženja.

Afirmacija i promocija korišćenja bicikla kao ekološkog prevoznog sredstva i unapređenje cikloturizma, podizanje svesti o korišćenju održivih vidova prevoza radi očuvanja životne sredine i smanjenja emisije CO2 i organizacija događaja u okviru Evropske nedelje mobilnosti jesu jedni od glavnih ciljeva udruženja.

Udruženje „Nulta emisija ugljen-dioksida“

Kontakt
Ivana Stanojević
E-mail
udruzenjezerocarbon@gmail.com
Telefon
+387 (0)32 553 753
Adresa
Volterova 5, 37000 Kruševac

Područje djelovanja

Udruženje „Nulta emisija ugljen-dioksida“ (naziv na engleskom „ZERO CARBON“) je dobrovoljno, nevladino udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva, razvoja i realizacije projekata u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja građana, saobraćaja, održive urbane mobilnosti, unapređenja energetske efikasnosti, promovisanje korišćenja obnovljivih izvora energije, reciklaže otpada, razvoja turizma i eko-turizma i poboljšanja opštih uslova života.

Udruženje građana „Novosadska biciklistička inicijativa“

Kontakt
Vladimir Mrkajić
E-mail
vladimir.mrkajic@nsbi.org.rs
Telefon
+381 64 6134342
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Web stranica
www.nsbi.org.rs

Područje djelovanja

Osnovne aktivnosti udruženja su usmerene na zagovaračke aktivnosti unapređenja i razvoja lokalne biciklističke infrastrukture i na promociju korišćenja bicikla kao svakodnevnog vida prevoza Novosađanja. Deo aktivnosti je usmeren i ka zagovaranju promena institucionalnog okvira koji okružuje planiranje i regulisanje biciklističkog saobraćaja u Srbiji

Udruženje Sigurne staze, Bor

Kontakt
Igor Velić, master inž. saobraćaja
E-mail
Info@sigurnestaze.com
Igorvelic86@gmail.com
Telefon
+381 63 441 484
Adresa
3. oktobar 91/12, 19210 Bor
Web stranica
www.sigurnestaze.com

Područje djelovanja

SIGURNE STAZE je nevladino strukovno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja različitih aspekata bezbednosti saobraćaja. Udruženje okuplja stručnjake iz oblasti bezbednosti saobraćaja, humanističkih nauka, medija, nevladinog sektora i institucija koje se bave preventivnim aktivnostima u oblasti saobraćaja.

U svom radu udruženje pažnju posvećuje unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja dece i mlađih učesnika u saobraćaju. Svoje ciljeve udruženje ostvaruje kroz razne aktivnosti na unapređenju naučnog i stručnog rada u oblasti bezbednosti saobraćaja, objavljivanjem štampanih, audio i video publikacija, praćenjem i proučavanjem aktuelnih zbivanja, podsticanjem razvoja nauke, tehnike i pronalazaštva, predlaganjem mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja, izradom studija i projekata, te realizovanjem tih projekata i raznih kampanja, informisanjem javnosti o problemima u oblasti bezbednosti saobraćaja, organizovanjem različitih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja, kao i aktivnostima na unapređenju svesti o značaju saobraćajne kulture u prevenciji saobraćajnih nezgoda, te svesti o značaju održive urbane mobilnosti i zaštite životne sredine.

Takođe, udruženje aktivno radi na razvoju i upotrebi novih tehnologija (GIS, geografski informacioni sistemi) u strateškom upravljanju urbanom mobilnošću. Vršimo saobraćajne analizima pute GIS-a i radimo na razvoju mobilnih i web aplikacija u cilju unapređenja saobraćajnog i urbanističkog planiranja.

Ulica za bicikliste

Kontakt
Zoran Bukvić
E-mail
ulicezabicikliste@gmail.com
Telefon
+38161-671-0364
Adresa
Carigradska 18, Beograd, 11000
Web stranica
www.uzb.rs

Područje djelovanja

Udruženje se bavi održivom mobilnošću, odnosno promocijom bicikla kao sredstva transporta.

Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Kontakt
Dr Nebojša Bojović, redovni profesor, Dekan
Dr Marijana Petrović, vanredni profesor
E-mail
dean@sf.bg.ac.rs
marijanap@ sf.bg.ac.rs
Telefon
+381 11 3091394 (Dekanat)
+381 11 3091281 (Marijana Petrović)
Adresa
Vojvode Stepe 305, Beograd, 11000
Web stranica
www.sf.bg.ac.rs

Područje djelovanja

Naučno-obrazovna institucija.

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Kontakt
Dr Valentina Mirović, docent
Dr Vuk Bogdanović, vanred.prof.
E-mail
plast@uns.ac.rs
bogdanovic_vuk@yahoo.com
Telefon
+381 64 1568383 (Valentina Basaric)
+381 63 8306596 (Vuk Bogdanovic)
Adresa
Trg Dositeja Obradovica 6, Novi Sad, 21000
Web stranica
www.ftn.uns.ac.rs

Područje djelovanja

Naučno-obrazovna institucija.

Zavod za urbanizam Vojvodine

Kontakt
Kordic Zoran, dipl.inz.saob., vodeći planer za infrastrukturu
E-mail
kordic.zoran@gmail.com
Telefon
+381 21 4803 950, 529 444
m +381 64 2189612
Adresa
Železnička 6/III, Novi Sad, 21000
Web stranica
www.zavurbvo.co.rs

Područje djelovanja

Saobraćajno (prometno) planiranje u
oblastima urbanizma i prostornog planiranja kao i saobraćajno
planiranje i projektovanje u izradi prostorno-urbanističke i tehničke dokumentacije