Pridružite nam se!

Če ste zainteresirani za kvalitetna rešitve na področju prometa in mobilnosti v mestih, potem se vključite v našo mrežo! Skenirano izpolnjeno prijavnico (pogled na: DOKUMENTI) pošljite na naslov: civinet@odraz.hr

Mreža trenutno ima več 150 članov iz šest držav, in je največja evropska mreža CIVINET.

Člani mreže, ki ga sestavljajo predstavniki mest in občin ter drugimi zainteresiranimi stranmi na področju trajnostnega prometa in mobilnosti, kot so organizacije civilne družbe, podjetja, ki zagotavljajo javni promet, inštituti, univerze in fakulteti, strokovnjaki ter resorna ministrstva.