7. 12. 2016. | Seminar

Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje (Ljubljana, 8.12.2016.)

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostni mobilnosti bi lahko rekli tudi ’učinkovitejša’ mobilnost.

Pomembni premiki se trenutno dogajajo tako na občinski kot državni ravni, predvsem z izvajanjem celostnih prometnih strategij. Eden največjih izzivov za občine bo premik od gradnje cest in krožišč k načrtovanju trajnostne prometne infrastrukture, ki bo pešačenju in kolesarjenju dodelila pomembnejšo vlogo. Na državni ravni je trajnostna mobilnost vse bolj prepoznana kot eden ključnih stebrov za doseganje podnebnih ciljev in zmanjševanje onesnaženosti zraka. Korak naprej predstavlja uvajanje enotne vozovnice.

Čeprav se lahko o viziji in ciljih na poti k trajnostni mobilnosti hitro strinjamo, pa je pomanjkanje vsakdanjih praktičnih izkušenj s konkretnimi ukrepi lahko resna ovira za njihovo širšo rabo. Nekaj ukrepov je zajetih v zborniku dobrih praks Trajnostna mobilnost v praksi, nekatere primere iz zbornika pa bodo na konferenci predstavili izvajalci sami. Odgovore na sistemske izzive bomo iskali skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev.

PROGRAM:

9:00 dr. Matej Ogrin, CIPRA Slovenija: projekt Trajnostna mobilnost v praksi

9:15 mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor: Trajnostna mobilnost v okoljskih in podnebnih ciljih

9: 30 Predstavitev primerov dobrih praks in omizje (moderira Iva Gruden):
mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo: Postopek integracije šolskih prevozov v JPP;
mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave občine Grosuplje: Primer združevanja šolskih prevozov in LPP;
Marko Zevnik, Zavod Sopotniki: Storitev prevoza na klic za starejše in mladi prostovoljci na Krasu;
Klemen Langus, občina Bohinj: Trajnostna mobilnost in turizem;
Miro Kristan, Posoški razvojni center: Tolmin – Alpsko mesto leta;
pogovor in razprava s predstavniki primerov dobrih praks

11:30 Odmor

12:00 Plenarna razprava:
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora: Priporočila za odločevalce: kaj lahko storijo občine in ministrstva?

12:45 Zaključek – kratek film – ogled primerov dobrih praks v Bolzanu.

Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava (https://goo.gl/forms/6evvZNEhGY2LXlHJ3).

Izvor: Facebook event https://web.facebook.com/events/158840477919609/

POVRATAK