17. 4. 2019. | Poziv

[POZIV ČLANOVIMA] Prijava tema za 4. CIVINET Forum u Kranju

Četvrti po redu CIVINET Forum održat će se 14. 6. u Kranju. Tema Foruma je "Uključivanjem građana do promjene prometnih navika". Pozivamo članove Mreže koji imaju iskustvo uključivanja građana u prostorno-prometno planiranje te u radu s građanima na promjenama njihovih prometnih navika, da prijave temu koju bi prezentirali na Forumu.

Prijavu pošaljite na adresu civinet@odraz.hr  najkasnije do 30. 4. 2019.

Prijava treba sadržavati sažetak prezentacije u doc ili pdf formatu sljedećeg sadržaja:

_ naslov teme izlaganja
_ sažetak – do 1000 znakova (s razmacima)

Po zaprimanju prijava koordinator i tajništvo Mreže izvršit će selekciju te najkasnije do 17. 5. 2019. obavijestiti predlagače, pri čemu smo ograničeni na šest izlaganja, budući da je Forum jednodnevno događanje. Raspoloživo vrijeme za izlaganje će biti maksimalno 15 minuta.

Zahvaljujemo unaprijed na suradnji!

 

Povratak