Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću. Cilj mreže je prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti. Mreža je osnovana u Ljubljani 25. travnja 2013. kao mreža CIVINET Slovenija- Hrvatska. Odlukom Skupštine, mreža je 10. veljače 2016. preimenovana u CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

Europski tjedan mobilnosti: Podrška gradovima u planiranju održive urbane mobilnosti

Pridružite nam se na konferenciji tijekom koje će biti predstavljena četiri tematska priručnika koja sadrže preporuke za učinkovito planiranje održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj, BiH i Češkoj. Konferencija je namijenjena predstavnicima gradova, fakulteta, organizacija civilnog društva i drugim dionicima koji se bave održivom urbanom mobilnošću. Konferencija će se održati u četvrtak 21. rujna 2023. od 11 do 15 sati u prostoru Napretkovog kulturnog centra (Bogovićeva 1, Zagreb). Rok za prijavu: 18. rujna.

Na putu prema klimatski neutralnim gradovima - otvorene prijave za 8. CIVINET Forum u Sarajevu!

Klimatski neutralni gradovi središnja su tema ovogodišnjeg CIVINET Foruma koji će se održati 12. i 13. 10. 2023. u Sarajevu. Forum organizira Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u suradnji s Kantonom Sarajevom i Gradom Sarajevom. Prilika je to za aktivno sudjelovanje, prijenos znanja i dobre prakse te informiranje o europskim politikama i projektima značajnima za održivu urbanu mobilnost i klimatsku neutralnost, kao i relevantnim projektima u tom području koje provode članovi Mreže. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže te najkasnije do 6. 10. prijave svoje sudjelovanje.

Održan webinar "Klima i mobilnost"

Naglasak webinara u kojem se okupilo 50-ak zainteresiranih sudionika i članova mreže CIVINET iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Sjeverne Makedonije i Srbije bio je na javnim prostorima ugodnijima za život u kontekstu mitigacije klimatskih promjena uz održivu mobilnost i kvalitetno prometno prostorno planiranje u koje su uključeni i građani. Webinar je u organizaciji Tajništva mreže održan 11. srpnja 2023.

U Mariboru održana radionica o inovacijama u području urbane mobilnosti

Dana 7. lipnja 2023. u Mariboru je održana radionica o inovacijama u mobilnosti. Naglasak je bio na inovativnom pristupu i pripremi inovacijskih projekata. Radionicu je organizirao ODRAZ (Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE) u suradnji s Gradom Mariborom i REGEA-om (EIT Urban Mobility).

Studijsko putovanje u Sloveniju za predstavnike mreže CIVINET Češka-Slovačka

Dvadeset predstavnika čeških i slovačkih gradova i udruga - članovi mreže CIVINET Češka-Slovačka, sudjelovalo je od 6. do 8. lipnja 2023. u studijskom posjetu Sloveniji gdje su imali priliku upoznati se s mjerama podrške aktivnoj mobilnosti u Ljubljani i Mariboru. Studijsko putovanje zajedno su organizirali ODRAZ i Transport Research Centre iz Brna – tajništva mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i CIVINET Češka-Slovačka i ujedno partnerske organizacije u projektu CLIMASUM u sklopu kojeg je realiziran ovaj trodnevni posjet.

O inicijativi CIVITAS

Inicijativa CIVITAS odgovor je Europske unije na rastuće probleme koje promet uzrokuje u europskim gradskim centrima. Zagušenje prometom, buka, ispušni plinovi i otežan pristup središtu sve ozbiljnije ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš te umanjuju kvalitetu života u gradovima.