Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću. Cilj mreže je prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti. Mreža je osnovana u Ljubljani 25. travnja 2013. kao mreža CIVINET Slovenija- Hrvatska. Odlukom Skupštine, mreža je 10. veljače 2016. preimenovana u CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

U Varaždinu uspješno održan 3. CIVINET Forum

3. CIVINET Forum je održan 16. lipnja 2018. u Županijskoj palači u Varaždinu. Tema ovogodišnjeg Foruma bila je "Održiva mobilnost i integrirani prijevoz putnika u funkciji pozitivnih demografskih kretanja", a forum je okupio članove Mreže za međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava na temu održive regionalne, urbane i prigradske mobilnosti. Organizatori događaja su bili Varaždinska županija i ODRAZ (koordinator CIVINET mreže Hrvatska-Slovenija-jugoistočna Europa).

U Banjoj Luci uspješno održan okrugli stol o planiranju održive mobilnosti

U organizaciji mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i Grada Banja Luke 29. svibnja / maja 2018. održan je vrlo posjećen okrugli stol na temu planiranja održive urbane mobilnosti na kojem je sudjelovalo preko 60 sudionika iz Bosne i Hercegovine i regije - predstavnici gradova, fakulteta, ministarstava, udruga te javnih i privatnih tvrtki koje se bave prometnim planiranjem i mobilnošću. Razgovaralo se o tome što je plan održive mobilnosti i koje novosti donosi u planiranju, prikazani su primjeri održive mobilnosti iz Ljubljane i Banja Luke te planovi GIZ-a u području održive mobilnosti za područje Jugoistočne Europe. Sudionicima su predstavljene aktivnosti koje se u sklopu Europskog tjedna mobilnosti provode na području BiH i Slovenije te nedavno uspostavljen sustav javnih bicikala BL bike.

U Rovinju održan Trening o izradi i provedbi SUMP-ova

U okviru projekta CIVITAS Prosperity, u Rovinju je od 20. - 23. ožujka 2018. uspješno održan besplatni trening o izradi i provedbi Planova održive urbane mobilnosti, namijenjen predstavnicima hrvatskih i slovenskih gradova. Edukaciju su organizirali hrvatski i slovenski partneri projekta CIVITAS Prosperity (Grad Koprivnica i Urbanistički institut Republike Slovenije) u suradnji s mrežom CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE. Na treningu je sudjelovalo preko 40 sudionika iz dvije države, a edukaciju su vodili iskusni predavači iz Slovenije, Velike Britanije, Austrije i Rumunjske. Kao predavači sudjelovali su i predstavnici ODRAZ-a, Koprivnice, Ljubljane i Dubrovnika. Grad Rovinj prikazao je stanje prometa i svoje planove, a sudionici su imali priliku dati sugestije za rješenje nekih kritičnih točaka.

U Kruševcu održana 5. Skupština mreže CIVINET

Grad Kruševac je 23. veljače / februara 2018. bio domaćin 5. Skupštine mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, na kojoj se okupilo 80 članova Mreže - predstavnika gradova, ministarstava, fakulteta, instituta, udruga, poduzeća te drugih dionika koji se bave održivim prometom u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Neposredno prije Skupštine održan je sastanak Političkog odbora, kojeg čine predstavnici gradova i općina.

Okrugli stol "Planiranje održive urbane mobilnosti"

Nakon skupštine Mreže, 23. veljače / februara 2018. u Kruševcu je održan okrugli stol posvećen planiranju održive urbane mobilnosti na kojem su predstavljeni primjeri i izazovi SUMP-ova iz Ljubljane, Malmő-a i Kruševca te hrvatski i slovenski primjeri sustava javnih bicikala.

O inicijativi CIVITAS

Inicijativa CIVITAS odgovor je Europske unije na rastuće probleme koje promet uzrokuje u europskim gradskim centrima. Zagušenje prometom, buka, ispušni plinovi i otežan pristup središtu sve ozbiljnije ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš te umanjuju kvalitetu života u gradovima.