11. 1. 2023. | Dobra praksa iz EU

CINEA objavila brošuru "Vision Zero"

Cestovni promet je najraširenije sredstvo putovanja u EU. Također je bitan za gospodarstvo u smislu njegovog doprinosa BDP-u, kao jedini način prijevoza za međusobno povezivanje svih europskih poduzeća i ljudi. Iako su njegove prednosti neporecive, također znamo kako je cestovni promet u Europi vodeći uzrok nesreća, teških ozljeda u sudaru i prerane smrti. Zato je sigurnost i zaštita prometa jedno je od 10 ključnih područja za djelovanje Strategije za održivu i pametnu mobilnost koju je usvojila Europska komisija 2020. Dugoročni cilj EU-a je približiti se što je više moguće ostvarenju "nula smrtnih slučajeva" u cestovnom prometu do 2050. ("Vizija nula").

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) igra važnu ulogu u postizanju ciljeva i zadataka Komisije u pogledu sigurnosti na cestama kroz provedbu brojnih relevantnih programa financiranja EU-a. Objavili su brošuru koja predstavlja sveobuhvatan pregled projekata kojima upravlja CINEA, a koji se financiraju u okviru Horizon 2020 – programa EU-a za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Ovi projekti razvijaju, testiraju i iskorištavaju inovativna rješenja za sigurniji cestovni promet.

Brošuru možete preuzeti OVDJE.

Izvor: Eltis

 

Povratak