30. 6. 2021. | Dobra praksa iz EU

Mišljenje EGSO-a o Strategiji EU-a za održivu i pametnu mobilnost

 Na plenarnoj sjednici u travnju 2021, Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišlljenje o Strategiji EU-a za održivu i pametnu mobilnost. EGSO pozdravlja činjenicu da nova prometna strategija naglasak stavlja na održivu i pametnu mobilnost, ističući ključnu ulogu i koristi prometa za ljude i gospodarstvo EU-a, a istovremeno razmatrajući i trošak za društvo.

Iako su u Strategiji jedinstveno tržište i socijalna pitanja prepoznati kao ključni pokretači za prijelaz na održiviju i pametniju mobilnost, u tom je pogledu Strategija djelomično nedorečena. Zapravo, nedostaci utvrđeni u pratećem Radnom dokumentu službi Komisije ne rješavaju se na zadovoljavajući način niti mjerama niti u posebnim poglavljima Strategije.

EGSO podupire općeniti pristup kojim se Strategija integrira u europski Zeleni plan, a poseban se naglasak stavlja na mjere namijenjene ostvarenju klimatskih ciljeva. Međutim, pita se je li ravnoteža između tehničkih mjera i mjera prometne politike prikladna za njihovo ostvarenje. Posebno ističe da brojne mjere predložene u pogledu održivosti i digitalizacije imaju dalekosežne posljedice na unutarnje tržište i radnike u prometnom sektoru. Da bi provedba bila uspješna, tome se mora posvetiti puna pozornost.

Predsjednica studijske grupe koja je pripremila mišljenje je bila Lidija pavić-Rogošić iz ODRAZ-a.

Poveznice na dokument na hrvatskom i slovenskom jeziku:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategy-sustainable-and-smart-mobility

 

Povratak