14. 1. 2021. | Dobra praksa iz EU

Projekt INCLUSION objavio smjernice za pravedniji prometni sustav

Tijekom posljednje tri godine projekt INCLUSION, financiran od strane EU-a, bavio se izazovima poboljšanja pristupačnosti javnog prijevoza u perifernim, prigradskim i ruralnim područjima. Rad na projektu rezultirao je s tri ključne publikacije koje pružaju dragocjene smjernice lokalnim vlastima, prostornim planerima i praktičarima, koji mobilnost nastoje učiniti inkluzivnijom, dostupnijom i pravednijom za sve korisnike.

How to make inclusive mobility a reality: 8 principles and tools for a fair(er) transport system – Kako možemo ublažiti rizik od siromaštva u prometu za najugroženije korisnike u ruralnim, prigradskim i urbanim područjima diljem Europe i šire? Cilj ovog izvješća je odgovoriti na ovo pitanje, pružajući preporuke i inspiraciju prijevoznicima koji rade u javnom i privatnom sektoru, kao i ostalim zainteresiranim dionicima u zajednici.

Evaluation of Pilot Labs: findings and lessons learnt for transferability – U okviru projekta poduzet je niz demonstracijskih mjera Pilot Lab-a čiji su rezultati predmet ovog izvješća. Najuspješnije mjere bile su one kod kojih je poduzeta opsežna analiza potražnje ili savjetovanje o zahtjevima korisnika i gdje je suoblikovanje mjera bilo ključni element procesa.

Business models for inclusive mobility: guidance for successful implementation – Ova publikacija predstavlja rezultate aktivnosti INCLUSION-a kojima je cilj bio identificirati poslovne modele koji najviše obećavaju te njihov potencijal za primjenu u prioritetnim područjima. Polazeći od nekoliko poslovnih koncepata i scenarija, identificirano je 14 različitih poslovnih modela za inkluzivnu mobilnost.

U okviru projekta izrađen je video o tome kako mobilnost učiniti inkluzivnijom i dostupnijom svima.

INCLUSION je bio trogodišnji europski projekt čiji je cilj bio riješiti niz izazova povezanih s dostupnošću javnog prijevoza u udaljenim urbanim i ruralnim područjima. U prometnom okruženju koje se brzo mijenja, gdje su zahtjevi za mobilnošću pojedinaca sve složeniji, a uloga novih oblika prometnih rješenja sve veća, javni prijevoz i dalje je ključan za ljude sa specifičnim potrebama. U nekim siromašnim urbanim četvrtima ili udaljenim ruralnim područjima diljem Europe, učinkovit i uključiv javni prijevoz znači veći pristup radnim mjestima, obrazovnim i socijalnim mogućnostima. O projektu INCLUSION: http://h2020-inclusion.eu/

 

Izvor: civitas.eu

Povratak