19. 11. 2015. | Aktivnosti članova

Razvoj kolesarstva in kolesarkega turizma na Ljubljanskem barju

Na pobudo  in s pomočjo  Občine Borovnica, nove članice mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška, je  Zavod Ivana Cankarja, 22. 10. 2015, na Vrhniki, organizira posvet in okroglo mizo o razvoju kolesarstva na Ljubljanskem barju, ki ima skupaj s svojim hribovitim zaledjem tudi zelo velik potencial za različne vrste kolesarske rekreacije, izletništva in turizma.

Udeleženci so se strinjali, da je kolesarski turizem na tem področju mogoče razvijati samo z roko v roki z izboljšanjem kolesarstva kot dela trajnostnega prometnega sistema. Glavne ovire pri tem pa so ob pomanjkanju zavesti lokalnih prebivalcev o enkratnosti tega prostora in njegovi privlačnosti za obiskovalce ter odsotnosti koordiniranih prizadevanj predvsem pomanjkanje varnih, neposrednih in dobro označenih kolesarskih povezav iz mesta, prečenje Ljubljanice in številnih potokov in kanalov ter poplavnih območij, pomanjkljiva in nepovezana turistična ponudba ter odsotnost destinacijskega menedžmenta in razvoja kolesarskih turističnih produktov.

Več informacij

Foto: Klemen Gostič

Povratak