16. 4. 2019. | Webinar

SUMPs-Up Webinar: Akcijski plan SUMP-a i kako za njega osigurati političku opredijeljenost

Kako osigurati provedbu mjera u planu održive urbane mobilnosti (SUMP)? Kako angažirati donositelje odluka u procesu SUMP-a? Četvrti CIVITAS SUMPs-Up webinar za praktičare mobilnosti istražit će ova ključna pitanja fokusirajući se na važnu prekretnicu u SUMP procesu - razvoj akcijskog plana SUMP-a i osiguravanje političke opredijeljenosti za njega. Webinar će se održati u četvrtak 9. svibnja 2019. od 10:00 - 11:30 sati.

Akcijski plan čini središnji dio SUMP-a, budući da pruža pojašnjenje kako postići ciljeve koji su postavljeni unutar plana. Kako bi se osigurala široka potpora za njega,  od ključne je važnosti stjecanje političke opredijeljenosti te angažiranje političara u procesu održavanja SUMP-a.

U sklopu programa webinara, Grad Budimpešta (Mađarska) predstavit će način na koji je angažirala donositelje odluka u svom lokalnom SUMP procesu.

Na webinaru će također biti predstavljen priručnik za pomoć lokalnim vlastima u pripremi akcijskih planova, kojeg je izradio SUMPs-Up. Priručnik sugerira jedan od načina izrade akcijskog plana koji je prikladan za većinu gradova, posebno onih koji još nemaju puno iskustva u SUMP-u. U njemu su opisani koraci za pripremu akcijskog plana, koji su ilustrirani primjerima iz gradova te uključuje konkretan predložak akcijskog plana.

PRIJAVA
Sudjelovanje na webinaru registrirajte se OVDJE.
Program webinara pogledajte OVDJE.

Prethodne webinare možete pogledati na YouTube kanalu SUMPs-Up-a.

Povratak