13. 9. 2022. | Aktivnosti članova

Udruženje Sigurne staze objavilo edukativnu brošuru "Kreći se održivo - Bor na dva točka"

Udruženje "Sigurne staze" objavilo je edukativnu brošuru "Kreći se održivo-Bor na dva točka", posvećenu osnovnim pravilima saobraćaja za bicikliste. Brošura je nastala povodom obeležavanja Evropske nedelje održive urbane mobilnosti i namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola. Cilj brošure je promocija gradskog biciklizma i prezentovanje sistema saobraćajnih pravila i usvajanja istih u procesu kontinuiranog učenja.

Brošuru možete besplatno preuzeti na narednom linku https://bicibor.rs/data/literatura/Brosura-Kreci_se_odrzivo-Bor_na_dva_tocka.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=sSOzJw42wFE

Naš izdavački poduhvat nema komercijalni karakter već je zamišljeno da nastavno osoblje u svim osnovnim i srednjim  školama u Boru, kao i učenici dobiju po primerak naše brošure. Zato ćemo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Boru organizovati edukativne radionice o bezbednom učešću biciklista u saobraćaju.

U brošuri su predstavljene i funkcionalnosti prve GIS platforme za bicikliste u R. Srbiji (www.bicibor.rs), kao i set mera i predloga kako unaprediti biciklistički saobraćaj na teritorij grada Bora.

Više o platformi pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/153/grad-bor-dobio-online-gis-platformu-za-bicikliste.html

 

Između ostalog, čitaoci brošure se mogu upoznati i sa stanjem bezbednosti biciklista u saobraćaju, koja je to korisna oprema i alat potrebna biciklistima, kao i sa svim prednostima koje vožnja bicikla nosi sa sobom.

Ono što pre svega nedostaje našoj zemlji je, sistemski i kontinuiran pristup u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju. Da nema sistemskog pristupa u poboljšanju i unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja govori i podatak da u našoj zemlji ne postoji definisan plan i program nastave kao ni udžbenik posvećen ovoj temi.

Ideja koju zastupaju autori brošure i naše udruženje je uvođenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kao nastavnog predmeta u škole.

Sticanje znanja i formiranje ispravnih stavova u vezi bezbednosti saobraćaja predstavlja kvalitetan osnov za dalju nadgradnju kod dece i odraslih, u ovoj oblasti. Na ovaj način, postiže se unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, odnosno unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju, a samim tim i smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama.

Autori brošure su Igor Velić, master inž. saobraćaja i Nenad Jevtić, dipl. pravnik.

U sklopu projekta “Kreći se održivo-Bor na dva točka”, Gradskoj upravi u Boru smo uputili sledeće inicijative:

  1. Više o inicijativi da Bor dobije biciklističku infrastrukturu pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/158/inicijativa-da-bor-dobije-biciklisticku-infrastrukturu-i-da-se-unapredi-bezbednost-biciklista-u-saobracaju.html
  2. Više o inicijativi da Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/161/boru-je-potreban-plan-odrzive-urbane-mobilnosti-video.html
  3. Više o inicijativi da se izmeni Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/159/boru-su-potrebne-izmene-odluke-o-tehnickom-regulisanju-saobracaja.html

Projekat “Kreći se održivo-Bor na dva točka” je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

 

 

Povratak