25. 10. 2019. | Dobra praksa iz EU

Uključite vožnju biciklom u svoj Plan održive urbane mobilnosti!

Revidirana i ažurirana verzija smjernica za SUMP objavljena je na CIVITAS Forumu 2019. kako bi podržala gradove u njihovim naporima na stvaranju integriranog plana održive urbane mobilnosti. Okvir za SUMP cilja na sveukupno poboljšanje sustava mobilnosti nekog grada. Upućivanje praktičara za biciklizam daje smjernice o tome kako u potpunosti uključiti vožnju biciklom u održivo urbano planiranje mobilnosti.

Iako je prosječni europski modal split za vožnju biciklom 8%, korištenje bicikla na području Europe značajno varira. Kako bi se premostio taj jaz i podigao prosjek, vožnja biciklom mora biti što jednostavnija i što sigurnija. Uz pravu podršku i okvir, moguće je povećati upotrebu ciklusa u cijeloj Europskoj uniji za najmanje 50%.

Pročitajte upute za praktičare i saznajte kako podržati vožnju biciklom na lokalnoj razini.

Izvor: https://ecf.com

Povratak