Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška-jugovzhodna Evropa

To je mreža mest in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se v Sloveniji in Hrvaški ter Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo. Namen mreže je prenos znanja in dobrih praks ter priprava skupnih projektov, s katerimi se bodo financirale prihodnje aktivnosti trajnostnega prometa in boljše mobilnosti. Mreža je bila ustanovljena v Ljubljani, 25. aprila 2013 kot mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška. S sklepom skupščine se je mreža 10. februarja 2016 preimenovala v mrežo CIVINET Slovenija-Hrvaška-jugovzhodna Evropa.

Okrugli stol o planiranju održive mobilnosti u gradovima

Želite saznati više o tome što je to Plan održive mobilnosti u gradovima (SUMP), kako funkcionira, koje novosti donosi u planiranju, što su to master planovi prometnih funkcionalnih regija, o projektu izrade SUMP-a Grada Siska i zašto je sudjelovanje građana važno... Pridružite nam se na okruglom stolu o planiranju održive mobilnosti u gradovima, koji će se održati u četvrtak 13. travnja 2017. s početkom u 11:00 sati u prostoru HKD Napredak u Zagrebu (Bogovićeva 1/I. kat).

Zabilježite datum za 2. CIVINET Forum u Rijeci!

Grad Rijeka je domaćin 2. CIVINET Foruma koji će se održati u petak 9. lipnja 2017. Središnja tema Foruma bit će posvećena planiranju i upravljanju održivim prometom.

V Mariboru organizirana 4. skupščina Mreže CIVINET

Mesto Maribor je 17. februarja 2017 gostilo 4. Skupščino Mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE. Mreža, ki trenutno šteje 120 članov iz sedmih držav, je najštevilčnejša evropska Mreža CIVINET. Na dogodku se je zbralo 65 predstavnikov mest, ministrstev, fakultet, institucij, združenj, podjetij ter drugih zainteresiranih, ki se ukvarjajo z trajnostno mobilnostjo v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH in v Srbiji. Pred Skupščino sta potekala sestanka Upravnega in Političnega odbora Mreže.

Okrogla miza mreže CIVINET "Planiranje trajnostne mobilnosti v mestih« in obisk primera dobre prakse

Po zaključku Skupščine Mreže, 17. februarja 2017, je bila v Mariboru organizirana okrogla miza, posvečena načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih.

Pobuda CIVITAS

Pobuda CIVITAS je odgovor Evropske Unije na rastoče probleme, ki jih povzroča promet v evropskih mestih. Prometna gneča, hrup, izpušni plini ter otežen dostop do mestnih središč vse bolj ogrožajo zdravje ljudi in okolje ter kakovost življenja v mestih.