Gradovi i općine

Biograd na Moru

Kontakt
Drina Bešenić
E-mail
drina.besenic@biogradnamoru.hr
Telefon
+385 99 484 7740
Adresa
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
Web stranica
www.biogradnamoru.hr

Područje djelovanja

Grad Biograd na Moru je jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Područje Grada Biograda na Moru obuhvaća područje naselja grada Biograda na Moru.

Grad Biograd na Moru samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Grad Biograd na Moru obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: - uređenje naselja i stanovanje, - prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb, - primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, - zaštitu potrošača, - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, - protupožarnu i civilnu zaštitu, - promet na svom području, - održavanje javnih cesta, - izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja, - ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Biograd na Moru obavlja poslove samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti.

Grad Biograd na Moru, u okviru utvrđenog samoupravnog djelokruga: - raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada Biograda na Moru, - promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i - poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti, - vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa, - osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša, - obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, - osigurava uvjete za razvoj komunalnih i drugih djelatnosti, - vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima, - organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, - osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva, - obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Biogradu na Moru, - potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi, - potiče aktivnosti udruga građana, - potiče i unapređuje visoku naobrazbu i znanost u cilju razvoja Grada Biograda na Moru kao sveučilišnog grada, - njeguje tradicionalne posebnosti, promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa, - osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu, - osigurava uvjete za zaštitu potrošača, - donosi proračun Grada Biograda na Moru, - obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda, - obavlja i uređuje druge poslove koji su u vezi s interesima Grada Biograda na Moru za njegov gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Brdovec

Kontakt
Zlatko Boros
E-mail
zlatkoboros@gmail.com
Telefon
+385 98 1879 442
Adresa
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10291 Brdovec
Web stranica
www.brdovec.hr

Područje djelovanja

Općina Brdovec predgrađe je Grada Zaprešića i jedna od najvećih općina u RH. Prometno je odlično povezana s gradom Zagrebom uz pomoć prigradskog željezničko prijevoza, a s gradom Zaprešićem uz pomoć linijskog autobusnog prijevoza.

Cilj je Općine Brdovec stručnim pristupom poboljšati mobilnost stanovnika općine Brdovec na međugradskoj i lokalnoj razini iz razloga dnevnih migracija stanovništva prema Zagrebu i Zaprešiću potencirajući javni željeznički i autobusni prijevoz te ulaganjem u biciklističku infrastrukturu za potrebe sabirnog prometa te mobilnosti na lokalnoj razini.

Općina Brdovec jedna je od općina koja ima izrađenu prometnu studiju na razini plana održive urbane mobilnosti i ulaže znatne planerske i financijske resurse kako bi se poboljšala mobilnost prema gradu Zagrebu.

Crikvenica

Kontakt
Stanka Car
E-mail
stanka.car@crikvenica.hr
Telefon
051 455 464
Adresa
Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Web stranica
www.crikvenica.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave (Grad Crikvenica) obavlja poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet iz svog područja i dr.

Čakovec

Kontakt
Stjepan Kovač, gradonačelnik
E-mail
gradonacelnik@cakovec.hr
Telefon
+385 40 314-920
Adresa
Kralja Tomislava 15, Čakovec, 40 000
Web stranica
www.cakovec.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Čazma

Kontakt
Elvira Babić Marković
E-mail
elvira.babicmarkovic@cazma.hr

Dubrovnik

Kontakt
Andrea Novaković
E-mail
anovakovic@dura.hr

Garešnica

Kontakt
Velimir Žunac
E-mail
gradonacelnik@garesnica.hr
grad@garesnica.hr
Telefon
+385 43 675 930
Adresa
Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnca
Web stranica
www.garesnica.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Hrvatska Kostajnica

Kontakt
Tomislav Paunović
E-mail
ured-gradonacelnika@hrvatska-kostajnica.hr

Ivanić Grad

Kontakt
Vlatka Belran Vlahek
E-mail
vlatka.berlan@ivanic-grad.hr
Telefon
+385 1 2831 384, +385 98 302 735
Adresa
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad
Web stranica
www.ivanic-grad.hr

Područje djelovanja

JLS, provođenje nacionalnih i međunarodnih projekata održivog razvoja. Provedeni su ili se provode projekti na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti, ekološke poljoprivrede.

Jastrebarsko

Kontakt
Ivana Bene
E-mail
ivana.bene@jastrebarsko.hr
Telefon
+385 1 6281 110
Adresa
Trg J.J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
Web stranica
www.jastrebarsko.hr

Područje djelovanja

Lokalna uprava

Knin

Kontakt
mr.sc. Marko Jelić
E-mail
grad@knin.hr
Telefon
+385 22 664 410
Adresa
Ul. dr. Franje Tuđmana 2, Knin, 22300
Web stranica
www.knin.hr

Područje djelovanja

Grad Knin, kao jedinica lokalne samouprave, obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, kao što su: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, sport, zaštita okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet i sl.

Koprivnica

Kontakt
Nebojša Kalanj
E-mail
nebojsa.kalanj@koprivnica.hr
Telefon
048/279533; 098/249720
Adresa
Zrinski trg 1, Koprivnica, 48000
Web stranica
www.koprivnica.hr

Područje djelovanja

Lokalna samouprava aktivna u promociji održive urbane mobilnosti. Koprivnica je pokazni grad u projektu CIVITAS DYN@MO, jedan od gradova-osnivača CIVINET Slovenija-Hrvatska, grad bicikla i elektromobilnosti.

Križevci

Kontakt
Mario Rajn, gradonačelnik
Danijel Šaško, zamjenik gradonačelnika
Antonija Gotić
E-mail
ured-gradonacelnika@krizevci.hr;
info@krizevci.hr; antonija.gotic@krizevci.hr
Telefon
+385 48 681002
Adresa
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, Križevci 48260
Web stranica
www.krizevci.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave, Grad Križevci u svojem samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti odredit će se poslovi koje je Grad dužan organizirati kao i poslovi koje će Grad obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova uređuju se posebnim odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i Statutom Grada.

Kutina

Kontakt
Ivana Stjepanek
E-mail
stjepanek@kutina.hr

Labin

Kontakt
Eni Modrušan
E-mail
eni.modrusan@labin.hr
Telefon
098 367 925
Adresa
Titov trg 11 Labin 52220
Web stranica
www.labin.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji

Ludbreg

Kontakt
Vera Jadanić
E-mail
vera.jadanic@ludbreg.hr

Medulin

Kontakt
Karmela Maren
E-mail
karmela.maren@medulin.hr
Telefon
+385 99 380 4798
Adresa
Centar 223, Medulin 522203
Web stranica
www.medulin.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprava u Istarskoj županiji.

Našice

Kontakt
Krešimir Žagar
E-mail
gradonacelnik@nasice.hr
Telefon
+385 91 315 0018
Adresa
Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice
Web stranica
www.nasice.hr

Područje djelovanja

Grad Našice u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana.

Omiš

Kontakt
Marko Sovulj
E-mail
marko.sovulj@omis.hr
Telefon
+385 98 377 243
Adresa
Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
Web stranica
www.omis.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave.

Pazin

Kontakt
Zoran Sloković
E-mail
ured.gradonacelnika@pazin.hr
Telefon
+385 52 624 208
Adresa
Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, HR-52000
Web stranica
www.pazin.hr

Područje djelovanja

Gradska uprava, Grada Pazina, sjedište Istarske županije

Poreč-Parenzo

Kontakt
Gordana Lalić
E-mail
gordana.lalic@porec.hr
Telefon
+385 91 451 00 50
Adresa
Obala Maršala Tita 5, 52440 Poreč-Parenzo
Web stranica
www.porec.hr

Područje djelovanja

Gradu Poreču-Parenzo povjereno je upravljanje u području prostornog i urbanističkog uređenja, dječje skrbi, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture, športa, zaštite prirode, civilne zaštite i prometa. U proteklih 10 godina pokazao je kompetentnost, dosljednost i uspješnost u upravljanju projektima sufinanciranim kako od strane programa Europske unije, tako i onih nacionalnih, s naglaskom na područja održivog razvoja, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, te održive urbane mobilnosti. Isto tako, koristeći vlastita proračunska sredstva pokazao je inicijativu u osmišljavanju i provedbi pionirskih projekata, usmjerenih ka energetski i klimatski održivom razvoju grada, vrlo često postajući primjerom dobre prakse koji slijede, kako gradovi u Republici Hrvatskoj, tako i šire. Odlučnost u provedbi projekata, ulaganje u partnerske odnose s lokalnom zajednicom, te razmjena iskustva, znanja i inovacija put su kojim Grad Poreč-Parenzo kroči ka postizanju svog cilja, a to je postati klimatski neutralan grad u periodu do 2050. godine.

Požega

Kontakt
Ines Čevapović
E-mail
ines.cevapovic@pozega.hr
Telefon
034 312-586
Adresa
Trg Sv. Trojstva 11, 34 000 Požega
Web stranica
www.pozega.hr

Područje djelovanja

Odjel za europske integracije osnovan je 2013. godine te obavlja stručne poslove upravljanja projektima kroz strukturne i kohezijske fondove Europske unije. Tim Upravnog odjela za europske integracije u vodstvu pročelnika obavlja pripreme, izrađuje i vodi projekte financirane iz fondova EU te projekte međuregionalne i međunarodne suradnje, izrađuje gospodarske projekte razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija, priprema stručne strategijske odluke i prijedloge razvojnih programa i projekata razvitka Grada Požege, kao i praćenje njihovog ostvarivanja te predlaganja mjera za njihovo provođenje, pruža tehničku pomoć u svezi programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerene na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva te druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, drugim propisima i aktima Grada Požege

Pregrada

Kontakt
Martina Kobilar Kantoci
E-mail
martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr
grad@pregrada.hr
Telefon
+385 91 3760583, +385 49 376052
Adresa
J.K.Tuškana 2, 49218 Pregrada
Web stranica
www.pregrada.hr

Područje djelovanja

Javna uprava

Rijeka

Kontakt
Srđan Škunca, koordinator mreže
Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke
E-mail
srdjan.skunca@rijeka.hr
marko.filipovic@rijeka.hr
Telefon
385 51 209 527
Adresa
Korzo 16, 51000 Rijeka
Web stranica
www.rijeka.hr
www.mojarijeka.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Samobor

Kontakt
Slavko Inić
E-mail
slavko.inic@samobor.hr
Adresa
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Web stranica
www.samobor.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Sisak

Kontakt
Andrea Zlonoga
E-mail
andrea.zlonoga@sisak.hr
Telefon
+385 4 510227, +385 98 261 656
Adresa
Rimska 26, 44 000 Sisak
Web stranica
www.sisak.hr

Područje djelovanja

Grad Sisak obavlja poslove od gradskog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalne djelatnosti,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu.

Split

Kontakt
Radojka Tomašević
E-mail
radojka.tomasevic@split.hr
Telefon
+385 21 310 471
Adresa
Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
Web stranica
www.split.hr

Područje djelovanja

Grad Split je drugi grad po veličini u Republici Hrvatskoj. Njegov glavni cilj je predstavljanje svih građana, poboljšanje kvalitete života građana, zaštita socijalno ugroženih, promicanje razvoja lokalnog gospodarstva. Glavne aktivnosti grada su: Služba za društvene djelatnosti, Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, Služba za gospodarenje gradskom imovinom, Služba za međunarodne i EU projekte, Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam, Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja.

Prema tematskom području Grad Split je proveo URBACT projekt - Freight TAILS, kojem je glavni rezultat integrirani akcijski plan teretnog prometa i ugradnja senzornog sustava opskrbnih punktova u gradu Splitu, REMEDIO, Interreg MED program kojim će se postaviti osam biciklističkih postaja i nabaviti pedest novi bicikli i E bicikli, te će se istima upravljati u sklopu Split smart city aplikacije, te projekt koji je na početku provedbe SUTRA, Interreg Italy-Croatia CBC Programme kojim će se također unaprijediti sustav održivog gradskog prometa.

Slavonski Brod

Kontakt
Danijela Blekić
E-mail
danijela.blekic@slavonski-brod.hr
Telefon
+385 35 217 010
Adresa
Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod
Web stranica
www.slavonski-brod.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Šibenik

Kontakt
Ante Galić, dipl.iur. v.d. pročelnika Tajništva Grada - Tajnik Grada Šibenika
E-mail
tajnistvo@sibenik.hr
ante.galic@sibenik.hr
Telefon
+385 22 431 060
Adresa
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik
Web stranica
www.sibenik.hr

Područje djelovanja

Opća djelatnost javne uprave

Varaždin

Kontakt
Miroslav Marković
Vesna Haluga
E-mail
miroslav.markovic@varazdin.hr
vesna.haluga@varazdin.hr
Telefon
+385 42 402 521
Adresa
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, 42000
Web stranica
www.varazdin.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Velika Gorica

Kontakt
Domagoj Ilečić, pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU
E-mail
domagoj.ilecic@gorica.hr
Telefon
+385 1 5559 233
Adresa
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
Web stranica
www.gorica.hr

Područje djelovanja

Grad Velika Gorica po veličini je šesti grad u Republici Hrvatskoj s površinom od 328,7 četvornih kilometara i 63.517 stanovnika te zauzima središnji južni dio Zagrebačke županije.

Viškovo

Kontakt
Zvonimir Vidović
E-mail
zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
Telefon
+385 51 503-787; +385 51 503-770
Adresa
Vozišće 3, 51216 Viškovo
Web stranica
www.opcina-viskovo.hr


Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave - javna uprava

Vodice

Kontakt
Toni Mateša
E-mail
zsgvodice@gmail.com
Telefon
+385 98 212 769
Adresa
Ive Čaće 8, 22211 Vodice
Web stranica
www.grad-vodice.hr

Područje djelovanja

Opće djelatnosti javne uprave

Vrbnik

Kontakt
Mirjana Polonijo, pročelnica JUO
E-mail
procelnik@opcina-vrbnik.hr
Adresa
Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik
Web stranica
www.opcina-vrbnik.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave

Zagreb - koordinator mreže

Kontakt
Matija Vuger
E-mail
matija.vuger@zagreb.hr
Telefon
T. +385 1 6585 886
M. + 385 98 844 513
Adresa
Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb
Web stranica
www.zagreb.hr

Područje djelovanja

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu i šumarstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zabok

Kontakt
Nenad Miletić
E-mail
nenad@zabok.hr
Telefon
049/587-756 ili 098/443-414
Adresa
ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok
Web stranica
www.zabok.hr

Područje djelovanja

Provedba programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izrada i provođenje projekata, planova i druge dokumentacije iz područja prostornog uređenja i gradnje, izvršavanje kapitalnih projekata iz područja gospodarstva, poduzetništva, kulture, sporta, te odgoja i obrazovanja, razvoj gospodarske zone grada i suradnja s gospodarstvenicima i investitorima na gospodarskom razvoju grada, poslovi komunalnog, poljoprivrednog i prometnog redarstva i razvoj održivog prometnog sustava u skladu sa odrednicama suvremenog prometno - prostornog planiranja, a sve prema misiji i viziji razvoja Grada Zaboka.

Zaprešić

Kontakt
Marina Jaman, pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove
E-mail
mjaman@zapresic.hr
Telefon
+385 1 3717 555
Adresa
Nova ulica 10, 10290 Zaprešić
Web stranica
www.zapresic.hr

Područje djelovanja

Grad Zaprešić jedinica je lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te se, u okviru svog područja, bavi upravljanjem, organizacijom i osiguranjem funkcioniranja prostornih, prometnih, gospodarskih, odgojnih, komunalnih i kulturnih preduvjeta za kvalitetan život svojih građana.

Zlatar

Kontakt
Jasenka Auguštan-Pentek, gradonačelnica
E-mail
grad@zlatar.hr; gradonacelnica@zlatar.hr
Telefon
+385 49 466 627
+385 91 4050 649
Adresa
Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar
Web stranica
www.zlatar.hr

Područje djelovanja

Jedinica lokalne samouprave;
Opća uprava

Ostali dionici

Biciklistički klub Grma Sutivan

Kontakt
SILVIJA LUKŠIĆ PANCIROV, predsjednik
PETAR ANIBALOVIĆ, tajnik
E-mail
bkgrma@gmail.com
Telefon
+385 95 859 0951
Adresa
Trg Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan
Web stranica
https://web.facebook.com/bkgrma/

Područje djelovanja

Razvoj projekta Općine i TZO Sutivan pod imenom Bike friendly Sutivan i slike Sutivana kao biciklističke destinacije jako puno ovisi o tome koliko je isti implementiran u lokalno stanovništvo i to nam je primarni cilj.Edukacija o važnosti bavljenja sportom, organizacija brojnih manifestacija i važnosti zdravog načina života prioriteti su danas kada djeca najviše vremena provode statično za kompjuterima i sl.

Bikademy

Kontakt
Krešimir Herceg
E-mail
kreso@bikademy.com
Telefon
+385 95 913 7841
Adresa
Naselje Slavonija I 4/5, 35000 Slavonski Brod
Web stranica
https://www.bikademy.com

Područje djelovanja

Bikademy predstavlja jedinstven i interaktivan cikloturistički koncept. Namijenjen je svim ljubiteljima bicikliranja te istraživačima prirodne i kulturne baštine, odnosno svih onih kojima je bicikl poželjno prijevozno sredstvo (lokalnom stanovništvu i turistima). Besplatan je za sve korisnike.

Uz web stranicu, Bikademy prati i besplatna mobilna aplikacija, a svi koji se registriraju postaju Bikademy Studenti.
Bikademy je zamišljen kao akademija na kojoj se nalaze Studiji koji predstavljaju regije ili gradove, a svaki Studij se sastoji od Ispita (lokacije prirodne i kulturne baštine).
Zadatak Bikademy Studenta je odvesti se biciklom do zadanog Ispita bilo kojom rutom i u bilo kojem vremenskom periodu, fotografirati se (checkirati) kroz aplikaciju na lokaciji, te na taj način polaže Ispit. Nakon što položi sve Ispite određenog Studija, Bike Student osvaja nagradu.
Do sada je Bikademy aplikaciju koristilo preko tisuću Bike Studenata, a trenutno imamo 11 Studija u Republici Hrvatskoj.

Bolt Services HR d.o.o.

Kontakt
Fabijan Popović
E-mail
fabijan.popovic@bolt.eu
Telefon
+385 91 617 0355
Adresa
Ulica grada Vukovara 269a, 10000 Zagreb
Web stranica
https://www.bolt.eu/hr-hr

Područje djelovanja

Bolt je vodeća europska platforma koja je usmjerena na jednostavniji, brži i pouzdaniji javni prijevoz. Bolt super aplikacija ima 100 milijuna korisnika u 45 zemalja i preko 500 gradova diljem Europe i Afrika. Tvrtka nastoji ubrzati prijelaz s osobnih automobila na dijeljenju mobilnost, nudeći bolje alternative za svaki slučaj upotrebe, uključujući vožnje na zahtjev, dijeljenje automobila, e-bicikala i e-romobila te dostavu robe i namirnica.

Nikša Božić

Kontakt
Nikša Božić
E-mail
niksa@ecovast.hr
Telefon
+385 98 1862240

Područje djelovanja

Nikša Božić je ovlašteni arhitekt-urbanist i u stručnom se radu bavi prostornim i urbanističkim planiranjem. Posebno su mu zanimljive teme urbane mobilnosti i njihov utjecaj na kvalitetu života i prostorni razvoj.

City Mobility d.o.o. / Dash City

Kontakt
Krešimir Dvorski
E-mail
kresimir@dash.city
Telefon
+385 91 6300 836
Adresa
Avenija Dubrovnik 16 (5. kat, DBCI Office),10020 Zagreb
Web stranica
www.nextbike.com

Područje djelovanja

Implementacija i održavanje sistema javnih bicikala kao licencirani nextbike partner za Crnu Goru, Srbiju i Sjevernu Makedoniju.

Centar za ekološka vozila Hrvatske

Kontakt
Natko Janković, predsjednik Udruge
Željko Šunjić, tajnik Udruge
E-mail
natko@inet.hr, zeljkosunjiczg@gmail.com
Telefon
+385 98 23 11 00
+385 99 678 27 43
Adresa
Savska cesta 16, 10000 Zagreb

Područje djelovanja

Udruga Centar za ekološka vozila Hrvatske osnovana je u cilju provođenja promocije ekološki prihvatljivih vozila i edukacije korisnika i građana.interdum consectetur, quam felis vestibulum orci, eget dignissim erat dolor ac velit. In luctus rhoncus blandit. Vestibulum euismod, ex sed fauc ibus dapibus, augue risus pharetra ex um orci, eget dig nis sim erat dolor ac velit. In luctus rhoncus blandit. Vestibulum euismod, ex sed faucibus dapibus, augue risus pharetra ex

Cluster za eko - društvene inovacije i razvoj (Cedra HR)

Kontakt

E-mail

Telefon
+385 91 155 7718
Adresa
Arnoldova 4, 10000 Zagreb
Web stranica
www.cedra.hr

Područje djelovanja

Održivi razvoj
Društveno poduzetništvo
Održivi razvoj lokalne zajednice
Cikloturizam i održiva mobilnost

prof. dr. sc. Joško Deur (ekspert)

Kontakt
Joško Deur (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje)
E-mail
josko.deur@fsb.hr
Telefon
+385 1 6168 372
Adresa
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
Web stranica
www.fsb.hr/acg/jdeur

Područje djelovanja

Električna vozila i e-mobilnost, mehatronički sustavi vozila, sustavi automatskog upravljanja

Dubrovačka razvojna agencija

Kontakt
Nataša Mirić
E-mail
nmiric@dura.hr

EERING-Inženjerstvo, savjetovanje i istraživanje

Kontakt
Dražen Vrhovski
E-mail
eering@eering.hr
Telefon
+385 1 3691 571
Adresa
Augusta Piazze 4, Zagreb, 10000
Web stranica
www.eering.hr

Područje djelovanja

EERING je gospodarski subjekt s preko 25-godišnjim iskustvom bavljenja tematikom primjene naprednih tehnologija u transportu i logistici akumuliranim u njegovim djelatnicima. EERING-ove reference pokrivaju široki dijapazon operativnih aktivnosti i poslovnih procesa u kojima se ova rješenja primjenjuju te uključuju sve implementacijske faze, od savjetovanja pri dizajnu i ispitivanju izvodljivosti, preko izrade tehničkog dizajna i funkcionalnih specifikacija, sve do upravljanja realizacijom, nadzora korištenja te evaluacije postignutih rezultata. Najveći dio poslovanja EERING-a odnosi se na definiranje i/ili evaluiranje dizajna, izvođenje evaluacijskih testiranja ili pak izradu strateških implementacijskih dokumenata za tehnička rješenja koja koriste tehnologije ii tehnološke paradigme i alate kao što su eMobility, Shared Mobility, ITS, MaaS, GNSS, GIS i drugi. Zbog svojeg multidisciplinarnog pristupa i širokog spektra stručnosti kojima je u stanju pokriti sve poslovne i tehnološke aktivnosti iz djelatnosti inteligentnih transportnih sustava i logistike, EERING se s pravom može držati respektabilnim partnerom kadrim isporučiti i najzahtjevnije profesionalne usluge u izazovnim vremenskim okvirima pritom vodeći računa o visokoj kvaliteti izlaznih rezultata i njihovoj vjerodostojnosti te, općenito, izvrsnosti pruženih usluga.

Energetski institut "Hrvoje Požar" Zagreb

Kontakt
Bruno Židov
E-mail
bzidov@eihp.hr
Telefon
+385 1 6326 104
Adresa
Savska cesta 163 10000 Zagreb
Web stranica
www.eihp.hr

Područje djelovanja

- strateško planiranje u energetici;
- razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava;
- tržište, zakonski okvir i restrukturiranje energetskog sektora;
- energetska učinkovitost;
- obnovljivi izvori energije, zaštita klime i okoliša;
- energetski pregledi i certifikacija;
- energetska bilanca i statistika;
- edukacija i promotivne aktivnosti;
- e-mobilnost;
- alternativna mobilnost

Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb

Kontakt
Mateo Uravić
Katarina Jarža
E-mail
Mateo.uravic@hr.ey.com
Katarina.jarza@hr.ey.com
Telefon
+385 91 3015 051
+385 99 2935 774
Adresa
Radnička ul. 50, 10000 Zagreb
Web stranica
www.ey.com/hr_hr

Područje djelovanja

Ernst&Young Savjetovanje, uz ostale djelatnosti, ima tim entuzijastičnih stručnjaka koji se, na području prometa, bave promoviranjem i izradom održivih prometnih rješenja kroz projektno-tehničke i strateške dokumente. Područje djelovanja je uglavnom usmjereno, ali nije ograničeno, kroz sljedeće aktivnosti:
• izrada studija predizvodljivosti i izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekte na području prometa (infrastruktura, suprastruktura, organizacija),
• izrada strategija, studija, programa i planova razvoja i unaprjeđenja prometnog sustava na mikro, mezo i makro razini – Konceptualna rješenja i pilot projekti, Identifikacija i saniranje opasnih mjesta, Planovi održive mobilnosti, Analiza potencijala, Strategije prometno-prostornog razvoja i sl.
• izrada determinističkih modela za prikaz postojeće i buduće prostorne alokacije prometne potražnje kroz simulacijske alate i statističke baze podataka u svrhu izrade adekvatnih prostorno-prometnih i IT rješenja za sve prometne podsustave,
• izrada akcijskih i evaluacijskih planova te jasna komunikacija i aktivno uključivanje dionika u postupak izrade dokumentacije iz područja prometa za olakšavanje implementacijskog procesa prometnih rješenja.

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt
prof. dr. sc. Hrvoje Gold
E-mail
dekan@fpz.hr
Telefon
+385 1 2380-350
Adresa
Vukelićeva 4, 10000 Zagreb
Web stranica
www.fpz.unizg.hr

Područje djelovanja

Fakultet prometnih znanosti organiza i izvodi nastavu u sustavu visokoškolskog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu. Fakultet se bavi znanstveno-istraživačkim radom i izradom znanstvenih i stručnih studija te projekata u području prometa.

GKP Komunalac d.o.o.

Kontakt
Željko Vugrinec
E-mail
zeljko.vugrinec@komunalac-kc.hr
Telefon
+385 48 251 845
Adresa
Mosna ulica 15, Koprivnica, 48000
Web stranica
www.komunalac-kc.hr

Područje djelovanja

Komunalac Koprivnica bavi se održavanjem zelenih površina, grobljanskim uslugama, održavanjem javnih cesta i ulične rasvjete, opskrbom plinom i upravljanjem objektima Grada Koprivnice.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt
Igor Majstorović
E-mail
majstor@grad.hr
Telefon
+385 1 4639 125
Adresa
Kačićeva 26, Zagreb, 10000
Web stranica
www.grad.hr

Područje djelovanja

Izrađivač brojnih projekata prometne infrastrukture, prometnih studija, i prometnih modela.

Green Smart Start j.d.o.o. za usluge, razvojne projekte i turistička agencija / grad Vukovar

Kontakt
Bojan Lajić, direktor
Danijel Kifer, voditelj ureda
E-mail
bojan@greensmartstart.hr
danijel@greensmartstart.hr
Telefon
Bojan +385 (0)95 502 7002
Danijel +385 (0)97 601 0801
Adresa
Gospodarska Zona 15 (BIC poslovni inkubator), 32 000 Vukovar
Web stranica
www.greensmartstart.hr

Područje djelovanja

Održivi razvoj turizma
Održiva mobilnost
Razvj projekata u području posebnih oblika turizma I mobilnosti

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

Kontakt
John Leko
E-mail
john.leko@hkitpt.hr

Robert Kakarigi, nezavisni stručnjak

Kontakt
Robert Kakarigi
E-mail
robert.kakarigi@ecogreeneu.org
Telefon
+385 98 282 576
Adresa
9. Jazbinski odvojak 13

Područje djelovanja

Održivi razvoj prema 17 ciljeva globalnog sporazuma UN-a; ekotehnologija; dekarbonizacija gospodarstva kroz primjenu obnovljivih izvora energije s naglaskom na implementaciju zelenog vodika u prometnom sektoru pametnih gradova.

Klaster intermodalnog prijevoza

Kontakt
Marijan Curkov
E-mail
cukrov@shortsea.hr
Telefon
+385 51 344-252
Adresa
Trpimirova 2, 51 000 Rijeka
Web stranica
http://shortsea.hr/

Područje djelovanja

Klaster intermodalnog prijevoza je osnovan 2005. godine kao Hrvatska udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja (Short Sea Shipping promotion Centre) s ciljem promocije i razvoja tog vida prijevoza. Klaster se danas bavi trima osnovnim aktivnostima. To su promocija, razvojni projekti i informatizacija intermodalnog prijevozničkog servisa. Između ostalog, naš cilj je povećati udio intermodalnoga prijevoza u prometovanju Hrvatskom te informirati i pomoći prilikom izrade projekata što većem broju mogućih korisnika EU fondova

Labin 2000 d.o.o.

Kontakt
Dalibor Zupičić
E-mail
dalibor.zupicic@labin2000.hr
Telefon
+385 99 6079 460
Adresa
Rudarska 1, 52220 Labin
Web stranica
http://www.labin2000.hr/

Područje djelovanja

Tvrtka Labin 2000 d.o.o. bavi se upravljanjem javnih parkirališta pod naplatom i upravljanjem sportskih objekata. Aktivno sudjelujemo u izradi svih projekata održivog prometa. Godine 2016. koordinirali smo izradu Programa energetske učinkovitosti u prometu grada Labina, a trenutno koordiniramo izradu SUMP-a Grada Labina koji je u fazi pripremei očekuje se njegovo usvajanje tijekom 2023. godine.

Lider projekt ltd.

Kontakt
Dino Dokupil
E-mail
dino-dokupil@lider-projekt.com
Telefon
+385 955106678
Adresa
Banjol 15A, Rab
Web stranica
http://www.lider-projekt.com

Područje djelovanja

Lider projekt se bavi poslovima projektiranja u niskogradnji (odnosno projektiranjem prometne infrastrukture) i prometnim planiranjem. U domeni prometnog planiranja cilj nam je poticanje participativnog i inovativnog pristupa projektima te se u dugoročnom smislu želimo usredotočiti na projekte iz domene održive mobilnosti, odnosno biti prepoznati kao dionik koji je prepoznat po holističkom i multidisciplinarnom pristupu planiranju infrastrukture za javni prijevoz, bicikliste i pješake.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH

Kontakt
Damir Šoštarić
Kristijan Ležaić
E-mail
Damir.Sostaric@mppi.hr
kristijan.lezaic@mmpi.hr

Mireo d.d.

Kontakt
Vojislav ( Voyl) Divljakovic
E-mail
Voyl.divljakovic@mireo.hr
Telefon
+385 91 414 1959
Adresa
Mireo d.d., Buzinski Prilaz 32, 10000 Zagreb
Web stranica
www.mireo.hr
Web stranica
www.mireofleet.com

Područje djelovanja

Mireo je jedan od svjetskih lidera u navigaciji i praćenju vozila. Naša navigacijska aplikacija sa «Live Trafficom»pomaźe stanovnicima Dubai-a, Rhiyad-a, Dammam-a i Baku-a da izbjegnu gužve na svojim rutam do odredišta

Mobilita Evolva d.o.o.

Kontakt
Una Vidović
E-mail
una.vidovic@mobilita-evolva.hr
Telefon
+385 91 622 1154
Adresa
Trg N. Šubića Zrnskog 17, 10000 Zagreb
Web stranica
www.mobilita-evolva.hr

Područje djelovanja

Istraživanje, planiranje, projektiranje, savjetovanje i edukacija u području razvoja naprednih i održivih prometnih sustava i aktivnosti vezane uz razvoj povezane infrastrukture, projektiranje svih vrsta prometnica, uključujući geodeziju i nadzor.

OIKON Ltd. – Institut za primjenjenu ekologiju

Kontakt
Dalibor Hatić
E-mail
dhatic@oikon.hr
Telefon
+385 1 5507 100; 101
Adresa
Trg senjskih uskoka 1, 10020 Zagreb
Web stranica
www.oikon.hr

Područje djelovanja

Oikon djeluje u području primijenjene ekologije – od davanja savjetodavnih usluga do izrade cjelovitih specijalističkih studija i znanstvenih istraživanja. Uža stručna područja poduzeća su zaštita prirode, zaštita okoliša, održivi razvoj, promet, zdravstvena ekologija, šumarstvo, poljoprivreda, ekološko modeliranje, biologija mora, krajobrazna ekologija, geostatistika, daljinska istraživanja i geografski informacijski sustavi.

ODRAZ-Održivi razvoj zajednice - Tajništvo mreže

Kontakt
Lidija Pavić-Rogošić
Goran Lampelj
Ksenija Vorberger
E-mail
lidija@odraz.hr
goran@odraz.hr
civinet@odraz.hr
Telefon
+385 1 4655 203
Adresa
Ljudevita Posavskog 2/4, 10000 Zagreb
Web stranica
www.odraz.hr

Područje djelovanja

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je organizacija civilnog društva koja potiče i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. ODRAZ djeluje na različitim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne. ODRAZ provodi program neformalnog obrazovanja za održivi razvoj; organizira tematske radionice, rasprave i skupove; potiče umrežavanje dionika održivog, lokalnog i ruralnog razvoja; prikuplja i razmjenjuje informacije i iskustava te jača kapacitete civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorsko razvojno partnerstvo. Od osnutka 2000. godine ODRAZ je proveo 60-ak projekata financiranih iz fondova EU, nacionalnih te drugih izvora.

Otočka razvojna agencija

Kontakt
Marija Čolaković
E-mail
razvojna.agencija.ora@gmail.com

Parkovi d.o.o.

Kontakt
Jelena Sekelj
E-mail
direktor@parkovi.eu
Telefon
+385 99 3136301
+385 42 332 777
Adresa
Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
Web stranica
www.parkovi.eu

Područje djelovanja

Trgovačko smo društvo u 100 % vlasništvu Grada Varaždina. Bavimo se izgradnjom i održavanjem javnih zelenih površina grada Varaždina i varaždinskim grobljima te vršimo uslugu ukopa. Uz te komunalne djelatnosti, bavimo se i tržišnim djelatnostima - proizvodnjom i prodajom bilja, hortikulturnim uslugama i obavljamo pogrebne i klesarske uslugei upravljamo aerodromom Varaždin.

Svijest o zaštiti okoliša je imperativ kada se radi o našem budućem razvoju i toj smo ideji predani u svim segmentima poslovanja. Promičemo održivi razvoj i odgovorno upravljanje resursima a razvoj poslovanja temeljimo na modernizaciji, edukaciji i inovativnosti.

Javne zelene površine dio su gradske infrastrukture i mogu utjecati na povećanje pješačke i biciklističke mobilnosti na postojećim prometnicama te povećati njihovu sigurnost. Također, zainteresirani smo za razvoj ideja unapređenja “suživota” sive i zelene infrastrukture u urbanim sredinama i za razvoj novih inovativnih rješenja njihove integracije

Pedicab

Kontakt
Emil Kirbiš
Filip Pribilović
E-mail
info@pedicab.hr
emil@pedicab.hr
filip@pedicab.hr
Telefon
Emil: +385 99 311 9140
Filip: +385 95 322 0025
Adresa
Mrazovićeva 12, Zagreb, 10000 Zagreb
Web stranica
www.pedicab.hr

Područje djelovanja

Ekološki prijevoz ljudi i roba triciklima/biciklima, turizam

Petra Grgasović, stručnjakinja za održivu urbanu mobilnost

Kontakt
Petra Grgasović
E-mail
pgrgasovic@gmail.com
Telefon
+385 95 7922 676
Adresa
Ulica Milana Ogrizovića 32, 10000 Zagreb
Web stranica
www.linkedin.com/in/petragrgasović-
3970ba60

Područje djelovanja

Stručnjak za razvoj strategija i projekata u polju održive urbane mobilnosti i integriranog razvoja gradova, obrazovana o različitim aspektima održivog razvoja te s iskustvom u području gradske mobilnosti, posebno u pripremi i provedbi EU projekata. Profesionalno područje interesa uključuje projekte vezane za razvoj usluge javnog prijevoza, bez-emisijskih oblika prijevoza (e- mobilnost, biciklizam), strateško planiranje mjera razvoja održivih prometnih sustava, poticanje multimodalnosti, projekte digitalizacije prometa i razvoj mobilnosti kao usluge itd.

Petra nudi pomoć i podršku klijentima u svim životnim fazama projekta / strategije: analizi, razvoju koncepta, identifikaciji dionika i optimalnih izvora financiranja, pripremi projektne prijave, provedbi projekta, dizajnu ciljeva i mjera te drugim aktivnostima.

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt
Slaven Gašparović
E-mail
slaveng@geog.pmf.hr
Telefon
+385 1 4895 400
Adresa
Horvatovac 102 a, Zagreb, 10000
Web stranica
www.pmf.unizg.hr/geog/slaven.gasparovic

Područje djelovanja

Prirodoslovno-matematički fakultet obrazovna je i istraživačka institucija na kojem se osmišljavaju i izvode sveučilišni studiji te znanstveno-istraživački programi koji su nedjeljiv dio visokoškolskog obrazovnog procesa u područjima biologije, fizike, geofizike, geografije, geologije, kemije i matematike. Cijela znanstvena, stručna i nastavna djelatnost PMF-a služi razvoju prirodoslovlja i tehnologije u Republici Hrvatskoj te pridonosi znanosti i obrazovanju u svijetu.

Geografski odsjek jedan je od odsjeka PMF-a s nizom obrazovno-istraživačkih aspekata. Jedan od njih je tematika održive urbane mobilnosti i održivog prometnog i prostornog planiranja. Ta se tematika uspješno obrađuje u okviru kolegija Prometna geografija, Promet i organizacija prostora te Grad u prostornom planiranju, a što je ujedno i tematika Mreže CIVINET. Doc.dr.sc. Slaven Gašparović sudjeluje u radu navedenih kolegija te se u svojem znanstvenom radu bavi i tom tematikom.

RAO d.o.o.

Kontakt
Anton Mužić
E-mail
amuzic@rao. hr
Telefon
+385 1 5508 585
+385 91 310 2026
Adresa
Bužanova 3, 10000 Zagreb
Web stranica
http://www.rao.hr/

Područje djelovanja

Razvoj programskih rjesenja za jedinice lokalne i regionalne samouprave, te komunalne tvrtke koje se bave postupcima prometnog i komunalnog redarstva, parkiranja, ludkih pristojbi, upravljanja posjetiteljima, upravljanjem prometom.

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

Kontakt
Petra Grgasović
E-mail
pgrgasovic@regea.org
Telefon
+385 95 398 5352
Adresa
Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb
Web stranica
https://regea.org/

Područje djelovanja

REGEA, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, osnovana je 2008. godine kao neprofitna institucija od strane Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba u okviru programa Intelligent Energy Europe (IEE). Glavni ciljevi i uloga REGEA-e su promicanje, poticanje i potpora regionalnom održivom razvoju u područjima energije, zaštite okoliša i klime. REGEA koordinira i sudjeluje u brojnim međunarodnim i nacionalnim projektima koji se bave održivim razvojem i provedbom mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Djelokrug rada REGEA-e uključuje i izradu strateških i planskih dokumenata za svoje osnivače (odnosno regionalne vlasti), ali i za druge hrvatske gradove. REGEA je koordinator EIT Urban Mobility RIS Hub Hrvatska, EIT Climate KIC Hub Hrvatska i koordinacijska točka za nacionalnu Novu europsku Bauhaus platformu. Također je član FEDARENE-a i dio Net Zero Cities Consortiuma.

Revizor cestovne sigurnosti d.o.o.

Kontakt
Ivan Molnar
E-mail
rcs-vu@rcs-vu.hr
Telefon
+385 91 179 35 85
Adresa
Bana Josipa Jelačića 7, 32 000,Vukovar
Web stranica
www.rcs-vu.hr

Područje djelovanja

Tvrtka se bavi revizijom cestovne sigurnosti, stručnim nadzorom i projektiranjem prometne signalizacije i opreme, izradom studija, analiza, ekspertiza i sve što je povezano za cestovni promet

RIJEKA PROMET d.d.

Kontakt
Spomenka Mičetić, dipl.oec.
E-mail
direktor@rijekapromet.hr
Telefon
+ 385 51 352 502
Adresa
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Web stranica
www.rijekapromet.hr

Područje djelovanja

Upravljanje prometom, istraživanje prometa, održavanje semafora, vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, te vođenje investicija i razvojnih projekata iz područja prometa, kao i stalno unapređenje i uvođenje novih inovativnih tehnologija vezanih za promet.

Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina na području Grada Rijeke.

Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o.

Kontakt
Dr. sc. Miljenko Ernoić
Bojan Solomun
E-mail
miljenko.ernoic@dan.hr
bojan.solomun@dan.hr
Telefon
+385 42 200 617, +385 48 279 533
Adresa
Trga Bana Josipa Jelačića 17, 48000 Koprivnica
Web stranica
www.dan .hr

Područje djelovanja

Cilj djelovanja Agencije jest osiguranje održivog povećanja životnog standarda za sve građane regije sjeverozapadne Hrvatske, aktivno djelovati na privlačenju sredstava iz domaćih i EU fondova, kao i stranih investicija, te zajedničkom suradnjom s drugim subjektima u regiji stvoriti plodnu poduzetničku klimu.

Savez za željeznicu

Kontakt
Slavko Štefičar
E-mail
slavko@szz.hr
Telefon
+385 98 388 518
Adresa
Trnjanska 11f, 10000 Zagreb
Web stranica
www.szz.hr

Područje djelovanja

Savez za željeznicu je neprofitna krovna udruga svih zainteresiranih dionika za boljitak željezničkog prometa u Hrvatskoj.

Posvećeni smo informiranju javnosti o održivom javnom prijevozu, posebice onom željezničkom, te pratećoj industriji u Hrvatskoj, osmišljavamo i provodimo projekte za kvalitetniju mobilnost građana i roba, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, a posebno su nam važne i ekološke prednosti i sigurnost javnog prijevoza.

Sindikat biciklista

Kontakt
Tena Šarić Rukavina
E-mail
tena.saric@sindikatbiciklista.hr
Telefon
+385 98 9210608
Adresa
Ribnjak 3, 10000 Zagreb
Web stranica
http://sindikatbiciklista.hr/

Područje djelovanja

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva.
Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući održivu mobilnost i bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.

Smart RI d.o.o.

Kontakt
Nenad Rukavina
E-mail
nenad.antolovic@smart-ri.hr
Telefon
+385 99 536 1944
Adresa
Trg svete Barbare 2, 51000 Rijeka
Web stranica
https://smart-ri.hr/

Područje djelovanja

Centar kompetencija za pametne gradove je trogodišnji projekt od nacionalnog značaja, a ujedno i najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana.Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. U inovacijskom klasteru koji bi od Rijeke trebao stvoriti najpametniji grad u Hrvatskoj okupljeno je 20 partnera. Nositelj i prijavitelj projekta Centra kompetencija za pametne gradove je trgovačko društvo Smart RI d.o.o. koje je osnovao Grad Rijeka. U okviru upravljačke funkcije, Smart RI d.o.o. pruža administrativnu, organizacijsku i logističku podršku ostalim članovima CEKOM-a.

Splitsko-dalmatinska županija - UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Kontakt
Martin Bućan
E-mail
damir.vuksan.zg@gmail.com
Telefon
+ 385 998 844 288
Adresa
Ulica Ivana Horčičke 36, Deanovec 10310 Ivanić-Grad
Web stranica

Područje djelovanja

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove, prati stanje iz područja gospodarstva, programa EU fondova, poslove poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, lovstva, energetike i prometa, inovacija i IT tehnologija.

Strojarske konstrukcije Vuksan d.o.o.

Kontakt
Damir Vuksan
E-mail
martin.bucan@dalmacija.hr
Telefon
+385 21 400 156
Adresa
Domovinskog rata 2, 21000 Split

Područje djelovanja

Bavimo se razvojem proizvoda, od ideje preko prototipa do gotovog proizvoda. Primarni posao nam je CAD konstruiranje, izrada 2D nacrta, najam konstrukcijskih usluga i razvoj karoserijskih dijelove u auto-moto industriji.
Bavimo se još i razvojem i izradom elektroničkih kućišta, alata za karbonske dijelove, izradom metalnih i nemetalnih dijelova, CNC programiranjem, 3D printanem, izrađujemo prototipe, nudimo organizaciju izrade i nabave te CAD/CAM edukacije.

Trenutno razvijamo i SED Station – rješenje problema urbane mobilnosti robe i ljudi - odmaralište sa zelenim krovom, koje se modularno proširuje u ovisnosti o potrebama pojedinih lokacija (autobusno stajalište, odmorište za bicikliste, planinarsko odmaralište itd.)

Sustav javnih bicikala d.o.o. (Nextbike)

Kontakt
Ante Gustin
E-mail
ante.gustin@nextbike.hr
Telefon
+385 91 6300 836
Adresa
Prisavlje 2, 10000 Zagreb
Web stranica
www.nextbike.hr

Područje djelovanja

Implementacija i upravljanje sustavima javnih bicikala na području Jugoistočne Europe

Sveučilište Sjever

Kontakt
izv. prof. dr. sc. Predrag Brlek
E-mail
pbrlek@unin.hr
Telefon
+385 91 2440122
Adresa
Trg. dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica
Web stranica
www.unin.hr

Područje djelovanja

Sveučilište je javno visoko učilište koje, u skladu sa zakonom, osniva i provodi sveučilišne preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije u više znanstvenih područja i u umjetničkome području te interdisciplinarne i stručne studije, kao autonomni i integrirani proces pomoću svojih sveučilišnih centara i odjela, odnosno u suradnji s drugim domaćim ili inozemnim sveučilištima ili znanstvenim organizacijama. Odjel logistike i održive mobilnosti sastoji se od preddiplomskog i diplomskog studija održive mobilnosti i logistike, koji osim nastavnog procesa sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima koji se bave održivom mobilnosšću.

Škola za cestovni promet

Kontakt
Tomislav Kučina, nastavnik
E-mail
tomislav.kucina@scp.hr
Telefon
+385 01 2303 444
Adresa
Trg J.F.Kennedyja 8, 10000 Zagreb
Web stranica
www.scp.hr

Područje djelovanja

Srednja škola sa 70-godišnjom tradicijom obrazovanja kadrova u cestovnom prometu. Obrazuje kadrove za zanimanja: tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, vozač motornog vozila, instruktor vožnje, autoškola...

TechFuturo innovation j.d.o.o.

Kontakt
Izv. prof. dr. sc. Marija Boban
E-mail
info@techfuturoinnovation.hr
Adresa
Brune Bušića 6, 10020 Zagreb
Web stranica
www.techfuturoinnovation.hr

Područje djelovanja

TechFuturo innovation j.d.o.o. je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću poslovno savjetovanje, upravljanje i strateški razvoj je tvrtka osnovana u 2017. godine u svrhu poslovnog savjetovanja i upravljanja kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim strategijam u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga područja kojima se podržava razvoj kvalitete života

TechFuturo registiran je za usluge informacijskog društva i bavi se razvojem plaformi za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Iz navedenog razloga TechFuturo će pružati podršku u strateškom, edukativnom, administrativnom, nakladničkom i organizacijskom smislu javnom i privatnom sektoru kao ciljanim partnerima.

Tetida d.o.o.

Kontakt
Simon Ferjuc
E-mail
simon@tetida.eu
Telefon
+ 385 99 88 74 071
Adresa
Zagrebačka 89, 42000 Varaždin
Web stranica
http://tetida.eu/

Područje djelovanja

Tetida d.o.o. je konzultantska tvrtka koja pomaže i pruža savjetodavnu podršku projektima kod nalaženja financijskih sredstava, naročito bespovratnih, od države ili programa EU. Biranje pravog natječaja za bespovratna sredstva ili povoljne kredite, oblikovanje poslovne ideje, priprema dokumentacije za natječaj, pomoć pri traženju kredita usluga je koju poduzeće pruža klijentima. Za većinu projekata potreban je poslovni plan, studija predizvodljivosti ili izvodljivosti, analiza troškova i koristi. Tetida d.o.o. nudi uslugu izrada planova i navedenih studija i na taj način omogućava klijentima da se projekt objedini na jednom mjestu. Razvoj općina i gradova prema preporukama Europske unije mora biti precizno strateški planiran. Tim stručnjaka u Tetidi d.o.o. ima iskustvo u izradi strateških planova razvoja i može biti partner u oživotvorenju svih strateških i projektnih ideja.

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

Kontakt
Nives Kopajtich Škrlec
E-mail
nives@udruga-gradova.hr
Telefon
+385 1 4668 003
Adresa
Palmotićeva 25, 10.000 Zagreb
Web stranica
www.udruga-gradova.hr

Područje djelovanja

Udruga gradova je nacionalna i nestranačka organizacija gradova kao jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Zagovara afirmiranje lokalne samouprave, kvalitetniji i konzistentniji normativni okvir njena uređenja te aktivnu i istinsku participaciju građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Udruga "Kultura u prometu" Sinj

Kontakt
Ištvan Kerekeš, dipl.ing.
E-mail
misko.kerekes@gmail.com
Telefon
+385 98 1918730
Adresa
Žankova glavica 4, 21230 Sinj

Područje djelovanja

Predlaganje mjera prometne politike, zalažući se za sigurnost svih sudionika u prometu; školovanje i osposobljavanje članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih sklonosti u svrhu primjene i korištenja potencijala znanstveno-tehničkih dostignuća, te zaštita i unapređivanje životnog i radnog okoliša; sudjelovanje u izvanškolskim i izvan nastavnim programima prometnog, tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladih, a osobito darovite i hendikepirane djece; sudjelovanje u izradi programa edukacije u području sigurnosti i ekologije cestovnog prometa ; organiziranje specijalističkih skupova i savjetovanja, javnih tribina i predavanja, održavanje natjecanja, susreta, izložbi, stručnih ekskurzija, ekspedicija, seminara i sličnih priredbi te sudjelovanje na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica.

Udruga "Moj otok"

Kontakt
Nenad Maljković
E-mail
mojotok@mojotok.info
Telefon
+385 98 212 715
Adresa
Guvnić 11, Punat 51521
Web stranica
www.mojotok.info

Područje djelovanja

Naša udruga je iznimno živa i aktivna civilna udruga koja konkretnim aktivnostima djeluje na slijedećim područjima provodeći praktične i učinkovite projekte:

Zamjena azbestnih krovova – edukacijom stanovnišva o štetnosti azbesta pridonosimo očuvanju zdravlja (uklanjamo izvor malignih oboljenja), a Hrvatsku pretvaramo u poželjniju turističku destinaciju.
Energetska učinkovitost – edukacija stanovništva o potrebi provođenja energetske učinkovitosti
Električni bicikli – popularizacija alternativnih oblika prijevoza i uvođenje električnih bicikala u turistička mjesta i na otoke
Sačuvajmo baštinu – cilj projekta je potaknuti sve vas koji imate starine da ih sačuvate
„Prodajmo hrvatsko!“ – povezivanje otočnih OPG-a radi lakšeg plasmana ekološki uzgojene hrane direktno iz vrta turistima na stol.

Udruga "Sigurnost u prometu"

Kontakt
Georg-Davor Lisicin,dipl.ing.
E-mail
dlisicin.sup@gmail.com
Telefon
+385 99 805 4040
Adresa
Petra i Tome Erdedya 6, 10000 Zagreb
Web stranica
www.sup.hr

Područje djelovanja

Sigurnost cestovnog prometa;
Preventivne i edukativne aktivnosti;
Provođenje međunarodne akcije "Europska noć bez nesreća" u RH
Održiva urbana mobilnost

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Kontakt
Dinko Pešić
Jasmin Sadiković
E-mail
dinko@zeleni-osijek.hr
jasmin@zeleni-osijek.hr
Telefon
00385 31 565 180
00385 91 4211 424 (Dinko Pešić)
Adresa
Opatijska 26F, 31000 Osijek
Web stranica
www.zeleni-osijek.hr

Područje djelovanja

Cilj Udruge je zaštita priroda i okoliša, poticanje održivog razvoja, zaštita i očuvanje kulturne baštine te unaprjeđenje kvalitete življenja. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja, održive i ekološki prihvatljive mobilnosti, poticanja korištenja obnovljivih izvora energije te energetske efikasnosti, demokratske političke kulture, kulture i umjetnosti, obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Urban Mobility d.o.o. (Spin City)

Kontakt
Marija Krznar
E-mail
m.krznar@urbanmobility.hr
Telefon
003851 444 00 51
Adresa
Zagrebačka cesta 143 A, 10000 Zagreb
Web stranica
www.spincity.hr

Područje djelovanja

Car sharing – usluga dijeljenja konvencionalnih i električnih vozila.

Varaždinska županija

Kontakt
Darko Levačić, stručni suradnik za promet i energetiku
E-mail
dlevacic@vzz.hr
Telefon
+385 91 2390 535
Adresa
Franjevački trg 7, 42000 Zagreb
Web stranica
www.varazdinska-zupanija.hr

Područje djelovanja

Županija je regionalna samouprava, s upravnim odjelom u području za promet i razvoj prometne infrastrukture.

Veleučilište u Rijeci

Kontakt
ivana Tomić
E-mail
itomic1@veleri.hr
Telefon
+385 91 5804 410
Adresa
Vukovarska ulica 58, 51000 Rijeka
Web stranica
www.veleri.hr

Područje djelovanja

Veleučilište u Rijeci započelo je s radom akademske godine 1998./1999. temeljem Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Rijeci koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. godine.

Danas se na Veleučilištu u Rijeci ustrojavaju i izvode stručni studiji iz područja tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti, i to devet preddiplomskih stručnih studija (Informatika, Poduzetništvo, Cestovni promet, Željeznički promet, Sigurnost na radu, Vinarstvo, Mediteranska poljoprivreda, Telematika, Održivi agroturizam) i pet specijalističkih diplomskih stručnih studija (Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima, Poduzetništvo, Promet, Sigurnost na radu i Vinarstvo).

Veleučilište trenutno djeluje u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, te se studijski programi izvode u Rijeci, Pazinu i Poreču.

Veleučilište u Šibeniku

Kontakt
Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred.
Edi Luketa
Ljubo Runjić
E-mail
darijo@vus.hr
eluketa@vus.hr
runjic@vus.hr
Telefon
+385 91 562 0302
Adresa
Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik
Web stranica
www.vus.hr

Područje djelovanja

Veleučilište u Šibeniku je visokoobrazovna institucija u gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji. Veleučilište izvodi nastavu na preddiplomskim stručnim studijima iz područja Cestovnog prometa, Turističkog menadžmenta, Poslovne informatike i Uprave. Također izvodi nastavu na Specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz područja Uprave i Menadžmenta. Veleučilište svake godine provodi unaprijeđenje nastavnog procesa i studija, uvodi međunarodno priznate norme i obrazovne standarde te sudjeluje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata iz navedenih područja.

Verbena d.o.o. Vrbnik

Kontakt
Daniel Matanić
E-mail
verbena.vrbnik@gmail.com
Telefon
+385 95 534 9736
Adresa
Trg Škujica 7, 51516 Vrnik
Web stranica
www.opcina-vrbnik.hr

Područje djelovanja

Komunalna djelatnost, parking, održavanje zelenih površina.

Vita projekt d.o.o.

Kontakt
Domagoj Vranješ
E-mail
info@vitaprojekt.hr
Telefon
+385 1 3774 240
Adresa
lica 191 C, 10 000 Zagreb
Web stranica
www.vitaprojekt.hr

Područje djelovanja

VITA PROJEKT d.o.o. je tvrtka koja pruža cjelovitu uslugu u širokoj sferi krajobrazne arhitekture, zaštite okoliša i prirode.
Naš tim se sastoji od 10 stalno zaposlenih stručnjaka, a djelujemo već sedam godina.
Našu djelatnost možemo podijeliti u tri glavne grupe aktivnosti. To su:
1. Strateško planiranje i priprema i provedba EU projekata,
2. Stručni poslovi zaštite okoliša i prirode, studije vezane za teme bioraznolikosti, zaštite i uređenja krajobraza i prilagodbe klimatskim promjenama,
3. Projektiranje i stručni nadzor nad izvedbom projekata
Posebnu pažnju pridajemo razvoju projekata zelene infrastrukture i primjene rješenja temeljenih na prirodi, naročitu u području povećanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i povećanja kvalitete života u urbanim sredinama

VG Komunalac d.o.o.

Kontakt
Josip Kolarec
E-mail
josip.kolarec@vgkomunalac.hr
Telefon
+385 1 6566 822
Adresa
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica
Web stranica
www.vgkomunalac.hr

Područje djelovanja

Komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina, tržnice na malo, javna rasvjeta, usluge javnih parkirališta...

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebači električni tramvaj

Kontakt
Ivan Bator
E-mail
ivan.bator@zet.hr
Telefon
+385 1 3651746
Adresa
Ozaljska 105, Zagreb, 10110
Web stranica
www.zet.hr

Područje djelovanja

Javni gradski prijevoz

Wawa d.o.o.

Kontakt

E-mail

Telefon

Adresa

Web stranica
www.wawa.hr

Područje djelovanja

Wawa d.o.o. je tvrtka s višegodišnjim iskustvom implementacije cjelovitih transportnih IT rješenja u sustavima unutarnjeg transporta i logistike u turizmu, komunalnom sektoru i zaštiti okoliša. Usluge koje pružamo svojim klijentima obuhvaćaju sve faze implementacije, od snimanja uvjeta eksploatacije i dizajna specifičnog rješenja, do isporuke, obuke i post-prodajne podrške. Wawa je dugogodišnji partner velikom broju klijenata, različitih po veličini, djelokrugu i porijeklu kapitala. Svojim naprednim tehnološkim rješenjima elektromobilnosti svima njima pomažemo unaprijediti svoje poslovanje i optimirati troškove.

Wepark smart parking d.o.o.

Kontakt
Karlo Starčević
E-mail
karlo.starcevic@wepark.eu
Telefon
+385 919597890
Adresa
Žumberačka 32a, 10000 Zagreb
Web stranica
www.wepark.eu

Područje djelovanja

Wepark je projekt koji rješava problem nedostatka parkirnih mjesta u gradskim sredinama na način da spaja vlasnika privatnih parkirnih kapaciteta i vozača koji je u potrazi za parkirnim mjestom putem platforme Wepark. Na taj način vlasnik parkinga može iznajmiti svoje parkirno mjesto kada ga ne koristi i na njemu može zaraditi. Mobilna aplikacija koja je namijenjena vozačima omogućuje uvid u broj dostupnih parkirnih mjesta na Wepark lokacijama u realn om vremenu, ulazak i izlazak s parkinga te naplatu istog (wve potpuno digitalnim putem.)