13. 9. 2018. | Aktivnosti mreže

Mreža CIVINET Slo-Hr-JIE na završnoj konferenciji EU projekta MEANING

Na Zagrebačkom Velesajmu, u prostoru Tehnološkog parka, 13. rujna 2018. održana je konferencija na temu održivog urbanog prometa i sudjelovanja građana. Završna je to konferencija međunarodnog projekta MEANING - Metropolitan Europeans in Active Network, Inducing Novelties in Governance (Metropolitanski Europljani u aktivnoj mreži potiču novitete u upravljanju), u kojem je Grad Zagreb sudjelovao kao jedan od metropolitanskih područja. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta te su razmijenjena iskustva svih gradova partnera projekta.  U programu konferencije aktivno su sudjelovali i članovi mreže CIVINET u okviru panel rasprave "Inovacije za bolju mobilnost".

Članovi mreže CIVINET, Ivan Šimunec iz Sektora željezničkog i intermodalnog prometa (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), Ante Klečina iz Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove Varaždinske županije i Marko Stančec iz Udruga Sindikat biciklista aktivno su sudjelovali u panel raspravi “Inovacije za bolju mobilnost”. Raspravu je moderirala Lidija Pavić-Rogošić iz  ODRAZ-a, Tajništva mreže CIVINET.

Nositelj projekta MEANING  je Grad Milano, a partneri pored Grada Zagreba su gradovi Barcelona, Porto, Gdanjsk, Bari, Riga i organizacija ALDA (Europska organizacija za lokalnu demokraciju). Projekt je financiran iz programa Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje.

* O projektu Meaning više pročitajte ovdje.

 

 

Povratak