9. 11. 2018. | Aktivnosti mreže

Planiraj i kombiniraj! Edukacija o novim konceptima prostorno - prometnog urbanog planiranja

Pozivamo predstavnike udruga sa zagrebačkog područja da se prijave za sudjelovanje na edukaciji o planiranju održive mobilnosti u gradovima s fokusom na multimodalnost u prostornom planiranju i urbanizmu. Edukacija će se održati 13. prosinca 2018. u prostoru HKD Napredak (Bogovićeva 1/I.kat, Zagreb). Rok za prijavu: 30. studeni 2018.

Edukacija je namijenjena prvenstveno studentima zagrebačkih fakulteta (prometa, arhitekture, prostornog planiranja i studija urbanog šumarstva) te mlađim predstavnicima relevantnih udruga.

Napomena: Studenti su obavezni sudjelovati oba dana edukacije, dok predstavnike udruga pozivamo da nam se pridruže na prvom danu radionice 13. prosinca.

CILJEVI RADIONICE

  • okupiti i uključiti studente i mlađe predstavnike udruga u promišljanje i planiranje mobilnosti
  • informirati studente i mlađe predstavnike udruga o strateškim i zakonskim okvirima u planiranju urbane mobilnosti, socijalnom aspektu utjecaja prometa u prostorno-prometnom planiranju, potrebama građana za uređenjem prometnih i intermodalnih javnih površina grada
  • prikazati primjere dobre EU prakse prostorno-prometnog planiranja
  • kroz terenski i praktični rad sa studentima prikupiti i prezentirati četiri različita pristupa / rješenja prostorno-prometnog problema u gradu

 

PRIJAVA
Sudjelovanje na radionici prijavite najkasnije do 30. studenog 2018. putem on-line prijave na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/7yMckt

Poziv i detaljan program rada

* Edukacija se provodi u sklopu projekta “Planiraj i kombiniraj! EU politike za bolje planiranje mobilnosti u gradu” koji financira Grad Zagreb.

Slika: Vedrana Marinović (foto natječaj “Kretanje mojim gradom” 2017.)

Povratak