1. 2. 2017. | Informativna brošura

Planovi održive mobilnosti u gradovima - Planiranje za ljude

Europska komisija želi ubrzati široko prihvaćanje Planova održive mobilnosti u gradovima u lokalnim i regionalnim upravama Europe putem sveobuhvatnog informiranja o djelokrugu, sadržaju i koristima tih planova. Plan održive mobilnosti u gradovima je strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju i uzima u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, sada i u budućnosti, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini.

Cilj Plana održive mobilnosti u gradovima je stvaranje održivog transportnog sustava u gradovima pomoću:

  • osiguravanja dostupnosti poslova i usluga svima;
  • poboljšanja sigurnosti i zaštite;
  • smanjenja zagađenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije;
  • povećanja učinkovitosti i ekonomičnosti u transportu osoba i roba;
  • povećanja atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

Povratak