Mestne občine

Budva

Kontakt
Ana Tripković Marković
E-mail
ana.markovic@budva.me
Telefon
+382 69 718 355
Naslov
Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora
Web strana
www.budva.me

Področje delovanja

Opština Budva zauzima centralni dio Jadranske obale Crne Gore, sa obalom dugom 36 km i površinom od oko 124km². Prema popisu iz 2011.godine Budva ima 19.218 stanovnika i ima najveću gustinu naseljenosti u Crnoj Gori. Stanovništvo Budve pretežno čine mladi i obrazovani ljudi, a broj obrazovanih ljudi sa visokom stručnom spremom u Budvi je skoro dvostruko veći od nacionalnog prosjeka.

Budžet opštine Budva za 2016.godinu iznosio je app 33 miliona €. Opština Budva predstavlja najjači stub u ekonomiji Crne Gore gdje turizam predstavlja vodeću privrednu granu i veliki razvojni prioritet. U 2015.godini, Budva je činila 45% ukupnog prometa u turizmu i 44% od ukupnog broja noćenja. Trend gdje Budva čini skoro polovinu ukupnog turizma Crne Gore je prisutan više od pet decenija.

Opština Budva je posvjećena razvoju po EU standardima posebno iz oblasti turizma, ekologije, inovacija, infrastrukture i podstiče međunarodnu i regionalnu saradnju širokog spektra javnih i privatnih partnera kao i gradova pobratima.

Nikšić

Kontakt
Nataša Miljanić
E-mail
natasa.miljanic@niksic.me
Telefon
+382(0) 69 309 231
Naslov
Njegoševa 18, 81 400 Nikšić
Web strana
www.niksic.me

Področje delovanja

Poslovi lokalne samouprave koji su od od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo.

Tivat

Kontakt
Tatjana Jelić
E-mail
tatjana.jelic@opstinativat.com
Telefon
+381648726444
Naslov
Trg magnolija br. 1, 85 320 Tivat, Crna Gora
Web strana
www.opstinativat.com

Področje delovanja

U okviru Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavljaju se poslovi iz oblasti zaštite životne sredine i održivog upravljanja energijom.

Sekretarijat u oblasti djelokruga rada učestvuje i u postupcima i sprovođenju aktivnosti međunarodne saradnje kroz iniciranje i izradu projekata kojima se obezbjeđuju sredstva iz međunarodnih fondova.

Drugi deležniki