7. 4. 2016. | Seminar in delavnica

Vlak in kolo - alternativa za trajnostno mobilnost v Sloveniji

Občina Borovnica in mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, v sodelovanju s Koalicijo za trajnostno prometno politiko in Slovensko kolesarko mrežo organizirata 11.05. 2016, v gostišču Godec, v Borovnici, seminar in delavnico o razvoju železniškega potniškega prometa v Sloveniji ter različnih možnostih kombiniranja prevoza z vlakom in kolesom kot alternativi uporabi osebnega avtomobila pri prevozih na delo/izobraževanje in v prostem času.

 

Namen in cilji delavnice:

  • Opozoriti javnost in odločevalce na nujnost posodobitve javnega železniškega potniškega prometa in storitev ter integracije javnega prometa kot hrbtenice trajnostnega osebnega prevoza v Sloveniji.
  • Izpostaviti ključne ukrepe in odločitve za izboljšan in integriran javni železniški promet ter izboljšanje somodalnosti in intermodalnosti prevoza s kolesom in vlakom.
  • Predstaviti najboljše prakse na zgoraj omenjenih področjih iz sosednjih držav.
  • Izpostaviti in obravnavati ključne ovire in izzive za izboljšanje stanja na sistemski in institucionalni ravni.
  • Opozoriti na to, da je potrebno v tem trenutku sprejeti ustrezne odločitve glede razvoja želez niškega omrežja in nakupa ustreznih vlakovnih garnitur.


Ciljne skupine:

  • Pripravljavci prometnih politik in ukrepov, odločevalci, regulatorji železniškega prometa in železniške infrastrukture, koncesionar-operater javnega železniškega potniškega prometa.
  • Strokovne inštitucije in organizacije na področju prometa in mobilnosti.
  • Župani ter vodje oddelkov za prostor, promet in turizem občin ob železniški infrastrukturi.
  • Turistična združenja, organizacije, podjetja in društva ob železniških progah.
  • Nevladne organizacije s področja mobilnosti, prometa, okolja ter pravic potrošnikov in ljudi s posebnimi potrebami.


PRIJAVA – PODALJŠANI ROK!
Udeležba je brezplačna, prijavite pa se lahko tukaj do 6.5. 2016

Več na: http://www.borovnica.si/?m=news&id=4907
Podrobne informacije na: andrej.klemenc@borovnica.si, 01 750 74 68.

POVRATAK