21. 6. 2018. | fotogalerija

3. CIVINET Forum (Varaždin, 16. lipnja 2018.)

3. CIVINET Forum je održan 16. lipnja 2018. u Županijskoj palači u Varaždinu. Tema ovogodišnjeg Foruma bila je "Održiva mobilnost i integrirani prijevoz putnika u funkciji pozitivnih demografskih kretanja", a forum je okupio članove Mreže za međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava na temu održive regionalne, urbane i prigradske mobilnosti. Organizatori događaja su bili Varaždinska županija i ODRAZ (koordinator CIVINET mreže Hrvatska-Slovenija-jugoistočna Europa).

Povratak