18. 7. 2016. | Dobra praksa iz EU

Europska komisija pokrenula novu inicijativu Common Exploitation Booster

Europska je komisija pokrenula novu inicijativu Common Exploitation Booster, kao dodatan oblik potpore za eksploataciju rezultata projekata u FP7 i H2020 koji su trenutno u fazi implementacije.

Usluge koje nudi inicijativa provode vanjski konzultanti te ih financiraju sredstva Europske komisije putem H2020 Common Support Centre. Koordinatori na postojećim H2020 i FP7 projektima mogu se prijaviti za usluge inicijative preko njihovog project officera pri EK, ako žele ostvariti bolju eksploataciju rezultata projekta.

Postoje četiri oblika usluga koje se nude po projektu:

Analysis of exploitation risks

Exploitation strategy seminar

Business plan development

Brokerage and pitching event

 

Više informacija: http://exploitation.meta-group.com/

Povratak