28. 7. 2022. | Aktivnosti mreže

Interdiciplinarnim pristupom studenti osmislili zanimljiva prometno-prostorna rješenja u Šibeniku

U interdisciplinarnoj atmosferi rada kreiraju se doista odlična rješenja što su i ovaj put, u sklopu ljetne škole, dokazali mladi sudionici, studenti arhitekture, građevine, prometa, geografije, strojarstva i informatičkog dizajna. Ljetna škola naziva „STEM pristup za gradove budućnosti“ odvijala se u Šibeniku, na kampusu Tvrđave sv. Ivana, od 18. do 22. srpnja 2022. godine. Posljednji dan škole održana je konferencija "Prometno-prostorna rješenja za gradove budućnosti" u sklopu koje su mladi predstavili svoja idejna rješenja prometno-prostornih problema u Šibeniku. Ukupno je njih 25, uz pomoć mentora, analiziralo, stvaralo i usavršavalo rješenja za pet izabranih tema s područja Šibenika.

Cilj ove ljetne škole bio je pružiti mladima mogućnost učenja o planiranju prostora u urbanim sredinama i praktičnog rada na konkretnim problemima izvan nastave što je, prema polaznicima, uspješno ostvareno.

Pošto su se svi sudionici okupili u kampusu i okrijepili od putovanja u uvjetima pravog ljetnog dana, započeli smo ljetnu školu uvodnim predavanjima o modelu superblokova, biciklističkoj infrastrukturi, biciklističkom prometu i cikloturizmu te o pristupu definiranju problematike u izradi prometnih rješenja u javnom prijevozu. Preostalo je još predstaviti teme i formirati interdisciplinarne timove kako bi prvi dan škole uspješno završio.

Teme za koje su se studenti opredijelili:

(1) Inovativno upravljanje gradskim prometom na području stare gradske jezgre i obale
(2) Doprinos razvoja EuroVelo rute održivoj mobilnosti grada Šibenika
(3) Integracija svih vrsta javnog prijevoza Grada Šibenika na jedinstvenu lokaciju
(4) Revitalizacija i prenamjena Opće bolnice Šibenik
(5) Klimatska otpornost i aktivna mobilnost.

Kvalitetna istraživanja uključuju izlazak na teren i svjedočenje konkretnim situacijama u egzaktnom trenutku što pridonosi potpunosti analize, prvog dijela istraživanja, lakšem odabiru metodologije te, naposljetku, kvaliteti zaključaka istraživanja. Obilazak pilot lokacija drugog dana ljetne škole započeli smo podno Tvrđave sv. Ivana, a potom smo nastavili do Tvrđave sv. Mihovila i, usput, kod vatrogasnog doma pričali o planiranim projektu njegova izmještanja. Šetnjom kroz staru gradsku jezgru došli smo do Poljane i pričali o integriranom prijevozu putnika na području Šibenika te novim mogućnostima koje otvara podzemna garaža. Spustili smo se do rive, koju se također planira urediti, svjedočili nepropisnom parkiranju i prometnoj kaotičnosti te nastavili prema autobusnom, a potom i željezničkom kolodvoru. Obilazak je završio kod Opće bolnice Šibenik. Razgled grada vodio je Darijo Šego, pročelnik Prediplomskog stručnog studija Promet Veleučilišta u Šibeniku. Nakon prikupljenih potrebnih podataka i direktnog uvida u stanje u prostoru,  studenti su prionuli analizi i radu u grupama.

Treći dan počeo je predavanjima o specijalističkom studiju Gradski promet na Fakultetu prometnih znanosti i Nacionalnom planu razvoja biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj. Uslijedio je nastavak rada u grupama, a potom posjet primjeru dobre prakse revitalizacije javnog prostora, odnosno Tvrđavi sv. Nikole.

Četvrtak je bio dan za dovršavanje prezentacija, brušenje ideja i usavršavanje rješenja. Dan je počeo prezentacijom o primjeni vodika u urbanom transportu, a potom se nastavilo s radom u grupama i pripremama za izlaganja na konferenciji “Prometno-prostorna rješenja za gradove budućnosti” koja se održala u petak, 22. srpnja, u sklopu Dana otvorenih vrata.

Uz puno uloženog truda i znanja, motivacije te uz savjete mentora, kreirana su rješenja kojima su bili zadovoljni svi prisutni na izlaganju, ali najbitnije – rješenjima su bili zadovoljni i sami studenti. Stečeno je novo iskustvo rada na konkretnim primjerima i rada u interdisciplinarnom timu. Tijekom cijele ljetne škole, a tako i prilikom kreiranja rješenja, naglašavala se potreba uključivanja građana u promjene u gradu kako bi mjere bile optimalne i prihvaćene. Također, izdvojene su dobrobiti ovih rješenja za grad Šibenik koje su studenti sami prepoznali:

 • poboljšana kvaliteta života Šibenčana i njihovih gostiju
 • grad postaje mjesto za čovjeka – poboljšana kvaliteta života
 • poticanje uporabe javnog gradskog prijevoza
 • smanjenje emisije štetnih plinova
 • povećana sigurnost svih građana i korisnika prometnog sustava
 • financijski prosperitet gospodarskih djelatnosti
 • povećanje aktivnosti stanovništva
 • poboljšana iskustva putovanja
 • demografska revitalizacija
 • smanjenje sezonalnosti
 • međusektorska suradnja.

Uvidom u prezentacije studenata može se prosuditi o ostalim pozitivnim promjenama koje ovakva i slična rješenja donose na području Šibenika.

Ljetnu školu organizirao je ODRAZ kao dio aktivnosti mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE.

Galerija fotografija dostupna je OVDJE.

Povratak