5. 1. 2022. | MIŠLJENJA EGSO-A

Mišljenje EGSO-a: Evaluacija – Bijela knjiga o prometu iz 2011.

U svibnju 2021. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je usvojio Evaluaciju Bijele knjige „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – Ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima“

10. prosinca 2020. objavljen je radni dokument „Evaluacija Bijele knjige ‚Plan za jedinstveni europski prometni prostor – Ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima’” [SWD(2020)]. Pri izradi navedenog Plana 2011. godine provedeno je savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, koji je 26. listopada 2011. usvojio mišljenje TEN/454. Nakon objave dokumenta o evaluaciji SWD(2020) Europski gospodarski i socijalni odbor odlučio je tu evaluaciju usporediti s ciljevima navedenima u Planu, svojim mišljenjem TEN/454 i razvojem događaja od njegove objave.

Od donošenja Bijele knjige provedene su brojne inicijative Komisije koje obuhvaćaju sve vrste prometa (četvrti željeznički paket, Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisija iz 2016., Direktiva o infrastrukturi za alternativna goriva, tri paketa za mobilnost o raznim aspektima cestovnog prometa, Uredba o lučkim uslugama, plavi pojas, Uredba o prometu, strategija za zrakoplovstvo, program NAIADES, Europski akt o pristupačnosti, Uredba o transeuropskim prometnim mrežama, Uredba o Instrumentu za povezivanje Europe itd.). Evaluacija je prilika da se istakne tehnički, politički i društveni napredak, a posebno dio paketa za mobilnost donesenog 2020. koji se odnosi na regulaciju cestovnog prometa, no istovremeno je i podsjetnik na ciljeve koji nisu postignuti.

Mišljenje Evaluacija – Bijela knjiga o prometu iz 2011.

Novosti iz EGSO-a možete pratiti na https://www.odraz.hr/novosti/novosti-iz-egso-a/

Povratak