15. 5. 2019. | Aktivnosti mreže

Predavanje o urbanoj održivoj mobilnosti na Sveučilištu Sjever

Marko Stančec iz Tajništva mreže CIVINET posjetio je 14. svibnja 2019. Sveučilište Sjever u Koprivnici, gdje je za studente preddiplomskog smjera "Tehnička i gospodarska logistika" i sve ostale zainteresirane održao gostujuće predavanje na temu "Što je SUMP - Plan održive urbane mobilnosti i koje novosti donosi u planiranju".

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) je inovativni način planiranja gradskog prometa koji na održivi način zadovoljava ponajprije potrebe ljudi. Ciljevi takvog planiranja prometa su pristupačnost odredišta i usluga, povećanje sigurnosti u prometu, smanjenje emisija stakleničkih plinova i potrošnje fosilnih goriva, privlačnost gradskih prostora, povećanje kvalitete života, zdraviji okoliš i smanjeni štetni utjecaj na zdravlje građana. Izradom i primjenom ovog strateškog dokumenta gradovi će osigurati građanima i poslovnom sektoru kvalitetu života i poslovanja u sadašnjosti i budućnosti. Za razliku od tradicionalnog pristupa prometnom planiranju, SUMP stavlja poseban naglasak na uključivanje i sudjelovanje građana i ostalih dionika, te usklađivanje odluka u različitim sektorima: promet, prostorno planiranje, gospodarski razvoj, društvene djelatnosti, zdravlje, sigurnost, energija itd.

Predavanje je organizirano u suradnji s Grad Koprivnica, partnerom na europskom projektu CIVITAS PROSPERITY (http://sump-network.eu/), kojim se podupire lokalne i nacionalne vlade u poboljšanju kvalitete i preuzimanja planova održive urbane mobilnosti.

Povratak