23. 11. 2018. | EGSO

Na 538. plenarnoj sjednici EGSO usvojio mišljenja na temu održive mobilnosti

Na 538. plenarnoj sjednici u listopadu, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) usvojio je nekoliko mišljenja na temu održive mobilnosti: Održiva mobilnost za Europu, Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture, Povezana i automatizirana mobilnost i Označivanje guma.

Održiva mobilnost za Europu

EGSO pozdravlja treći paket za mobilnost; međutim, napominje da je prijedlog Komisije gotovo isključivo ograničen na cestovni promet. Kako bi se učinkovito razvila održiva i sigurna mobilnost, potrebno je razviti ambiciozniji projekt, uzimajući u obzir sve dostupne oblike prijevoza, s posebnim naglaskom na intermodalnost.

EGSO smatra da će prijedlozi Komisije zahtijevati veliki gospodarski napor. Stoga je te inicijative važno dugoročno podupirati odgovarajućim sredstvima te postaviti realne i ostvarive ciljeve.

EGSO pozdravlja strateški akcijski plan za sigurnost cestovnog prometa. Digitalizacija, povezanost i automatizacija glavni su instrumenti za razvoj metode „sigurnog sustava” i približavanje cilju „vizije nula”. EGSO podržava projekt stvaranja automatizirane, povezane i sigurne cestovne mreže. Preporučuje da Komisija razmotri proširenje projekta na gradska središta i ističe probleme u pogledu osiguranja maksimalne sigurnosti u „mješovitom prometu”.

Sveobuhvatnom automatizacijom vozila otvaraju se mnoga etička, gospodarska, radna i socijalna pitanja te pitanja pravne odgovornosti. EGSO podupire načelo prema kojem samo ljudi po definiciji mogu donositi „etičke” odluke.

EGSO podupire prijedloge za održiviji promet i strateški akcijski plan za baterije. Međutim, postoji niz čimbenika koji onemogućavaju potpunu provedbu plana. Stoga je ključno znatno ulaganje u istraživanje i inovacije, kao i u obrazovanje i osposobljavanje.

Čišća i sigurnija vozila trebala bi biti pristupačna svima. Obnova voznog parka također će dovesti do problema zbrinjavanja i recikliranja velikog dijela postojećeg voznog parka.Čišća i sigurnija vozila trebala bi biti pristupačna svima. Obnova voznog parka također će dovesti do problema zbrinjavanja i recikliranja velikog dijela postojećeg voznog parka. Ta tema trebala bi zauzimati središnje mjesto u strategijama Komisije u okviru kružnog gospodarstva.

Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture

Odbor podržava inicijativu „Vizija nula”, kojom se do 2050. nastoji ostvariti cilj od nula smrtnih slučajeva i teških nesreća u cestovnom prometu, a koja će se ostvariti usvajanjem pristupa „sigurnog sustava” koji promiče Svjetska zdravstvena organizacija. Provedba te strategije iziskivat će sudjelovanje svih sektora i svih sudionika u cestovnom prometu kako bi se ostvarilo ojačano upravljanje. Organizacije civilnog društva trebaju aktivno sudjelovati u svim fazama oblikovanja, provedbe, praćenja i evaluacije strategije.

Odbor ističe da je u strategiji EU-a naglasak uglavnom na financiranju izgradnje nove infrastrukture, dok odgovarajuća financijska sredstva treba osigurati i za održavanje i unapređenje postojećih cesta. Štoviše, EGSO smatra da će veći proračun za promet imati dodatan pozitivan učinak na rast i radna mjesta u Europi.

Odbor podupire prijedlog o novim zahtjevima u pogledu karakteristika cestovnih oznaka i prometnih znakova kako bi se razvili kooperativni, povezani i automatizirani sustavi za mobilnost (C-ITS). EGSO preporučuje proširenje takvog pristupa na sve dostupne oblike prijevoza (intermodalnost) kako bi se učinak takve strategije povećao u najvećoj mogućoj mjeri.

Povezana i automatizirana mobilnost

Europski gospodarski i socijalni odbor pozdravlja Komunikaciju i uvjeren je da automatizirana mobilnost donosi korist našem društvu time što će osigurati nove usluge u svrhu mobilnosti ljudi, uz više mogućnosti za ekonomiju dijeljenja, potencijala za optimizaciju prometa uz prednosti za okoliš i mobilnosti onih koji ne mogu sami voziti.

Automobilska industrija Europske unije zbog svojeg je stručnog znanja u razvoju tehnologija za vozila u dobrom položaju da iskoristi tu priliku, međutim, uz uvjet da EU utvrdi standarde koji omogućavaju prekogranično poslovanje i interoperabilnost između automobila različitih marki.

Ključna značajka automatizirane ili poluatomatizirane vožnje jest ta da bi ona mogla znatno poboljšati aktivnu sigurnost kopnenih vozila i možda znatno smanjiti ili čak potpuno eliminirati smrtne slučajeve. Međutim, EGSO preporučuje da se svi pilot-projekti i postupci ispitivanja autonomne vožnje obavljaju uz najviše moguće sigurnosne standarde.

EGSO također vjeruje da će automobili bez vozača (5. razina) biti prihvaćeni samo kada budu pružali sigurnost jednaku onoj drugih sustava putničkog prijevoza. EGSO priznaje da poluautomatizirana vozila (1. do 4. razina) s brojim sustavima za pomoć već mogu smanjiti broj smrtnih slučajeva. Međutim, utvrđuje dva problematična područja koja bi mogla predstavljati prepreku dobivanju potpore javnosti, a to su: (a) dodatni troškovi i (b) rastuća složenost vožnje automobila.

Osim toga, uobičajeno osposobljavanje za dobivanje vozačke dozvole ne obuhvaća najmoderniju tehnologiju sustava za pomoć. Stoga EGSO smatra da automobilska industrija i jedinice lokalne samouprave moraju hitno ponuditi tečajeve za osposobljavanje i poligone za osposobljavanje vozača i profesionalnih vozača. Osposobljavanje za poluautomatsku vožnju zahtijeva nove vještine i odgovornosti koje će biti ključne za razvoj modernog profila profesionalnih vozača i za davanje odgovora na rastuću potražnju za prijevozom.

EGSO uviđa mogućnost gubitka radnih mjesta u velikim razmjerima ako se u budućnosti uspješno uvede puna razina automatizacije (5. razina). Stoga EGSO potiče socijalne partnere da zajedno planiraju budući razvoj i u konačnici pregovorima postignu usvajanje novih kolektivnih ugovora u vezi s uvođenjem automatizacije u cestovni prijevoz.

EGSO također naglašava da bi se trebala provesti reforma Direktive o odgovornosti za proizvode tako da se njome obuhvate pokretni proizvodi i usluge, kao i proizvodi s ugrađenim softverom. Nadalje, u složenijem digitalnom okruženju zabrinutost izaziva i teret dokazivanja u slučaju nedostataka kod proizvoda. Odbor posebice poziva Komisiju da predvidi promjene u Direktivi o osiguranju, povezanoj s motornim vozilima bez vozača i zajamči naknade žrtvama nesreća.

Osim toga, EGSO naglašava da svaki novi propis o pristupu podacima za automobile mora uvažavati načelo sigurnosti na prvom mjestu i pozdravlja pristup Komisije kojim se daje prednost regulaciji zaštite vozila od kibernapada, uz osiguravanje sigurne i pouzdane komunikacije između vozila i infrastrukture te pouzdane razine zaštite podataka.

Naposljetku, Odbor je spreman sudjelovati u najavljenoj procjeni socioekonomskih učinaka i učinaka na okoliš mobilnosti bez vozača koju će provesti Komisija i u forumu na razini EU-a za razmatranje posebnih etičkih pitanja.

Označivanje guma

EGSO izražava zadovoljstvo zbog ponovnog preispitivanja opće učinkovitosti i kvalitete te označivanja guma koje se upotrebljavaju u EU-u, u skladu s vlastitim preporukama.

EGSO smatra da će zahvaljujući poboljšanju označivanja guma potrošači dobiti više informacija o učinkovitosti potrošnje goriva, sigurnosti i buci, što će im omogućiti da donesu odluke koje su utemeljene na poznavanju činjenica, isplative i pogodne za okoliš. EGSO također izražava zadovoljstvo zbog pooštravanja obveze prikazivanja oznake u situacijama kada potrošači ne mogu vidjeti gume koje planiraju kupiti.

EGSO smatra da će Prijedlog uredbe pridonijeti učinkovitosti sustava označivanja guma te da će se maksimalno povećati doprinos tog sustava modernizaciji i dekarbonizaciji u sektoru cestovnog prometa. Razvoj, proizvodnja i obnova visokokvalitetnih guma mogu, u velikoj mjeri, neizravno pridonijeti održavanju europske proizvodnje visoke dodane vrijednosti i prema tome, visokokvalitetnim radnim mjestima.

EGSO izražava zadovoljstvo povećanjem broja i važnosti elemenata koji se odnose na sigurnost među parametrima koji se nalaze na oznaci. Dobra je inicijativa prijedlog da se na oznaci obavezno navode podaci o učinkovitosti guma na snijegu i novi logotip za učinkovitost na ledu, no treba se uvesti postupno. Slično tomu, treba potaknuti i uključivanje kilometraže i abrazije. Možemo pozdraviti i skoro uvođenje označivanja obnovljenih guma razreda C3.

Postojeći razredi parametara prikladni su za barem jedan dodatni ciklus ponovnog ispitivanja.

EGSO je zadovoljan što se prijedlogom predviđa uključenje guma u postojeću bazu podataka za registraciju proizvoda kako bi se poboljšao nadzor tržišta i informiranje potrošača.

Bilo bi pogodno produljiti rok provedbe Uredbe za jednu godinu kako bi se omogućila podrobna priprema.

 

* Navedenim mišljenjima možete pristupiti na internetu putem tražilice Odbora:

http://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionssearch.aspx

Povratak