2. 9. 2016. | EU PRAKSA

Najnoviji brojevi CIVITAS Insights na temu planiranja putovanja i mobilnosti na zahtjev!

Na web stranici civitas.eu objavljeno je 17. i 18. izdanje glasila CIVITAS Insights s naglaskom na sljedeće teme: planiranje putovanja i mobilnost na zahtjev.

Najnovija izdanja CIVITAS Insights preuzmite na sljedećim poveznicama:

CIVITAS Insight 17 – Planning for sustainable travel
CIVITAS Insight 18 – Mobility-as-a-Service: A new transport model

Više informacija: http://civitas.eu/content/civitas-insights-travel-planning-and-demand-mobility-released

Povratak