24. 4. 2020. | Sastanci mreže

Održani on-line sastanci Upravnog i Političkog odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE

Koordinator Srđan Škunca iz Grada Rijeke i ODRAZ kao Tajništvo mreže organizirali su 21. travnja / aprila 2020. on-line sastanke Upravnog i Političkog odbora tijekom kojih se razgovaralo o nastavku aktivnosti Mreže. Na sastancima je usvojen Izvještaj rada za 2019. te Plan aktivnosti za 2020. godinu, izmjene i dopune Statuta te je usvojena Politička izjava za 2020. godinu. Članovi su upoznati s inicijativom uspostave Akademskog odbora te se razgovaralo o koordinaciji Mreže nakon isteka mandata Gradu Rijeci u kolovozu 2020.

Iako su nove okolnosti uzrokovane globalnom pandemijom koronavirusa spriječile da se u ožujku / martu održe sastanci odbora te Skupština u Zagrebu, mreža CIVINET nastavlja s aktivnostima te su slijedom toga 21. travnja/aprila održani on-line sastanci Upravnog i Političkog odbora. Promjene uzrokovane uvođenjem brojnih mjera zaštite od širenja pandemije, ako i budu ublažene i/ili ukinute, bitno će utjecati na odvijanje i izvršenje planiranih aktivnosti na svim razinama djelovanja širom EU pa tako i mreže CIVINET.

Sastanak Upravnog odbora

Na sastanku, koji je vodio koordinator Srđan Škunca, jednoglasno su usvojene sljedeće odluke:
– Izvještaj o djelovanju Mreže u 2019.
– Plan rada Mreže u 2020.
– Prijedlog teksta Političke izjave za 2020. godinu
– Prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji će biti podnesen članovima Političkog odbora.

Valentina Mirović s novosadskog Fakulteta tehničkih nauka i Davor Brčić sa zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti predstavili su članovima inicijativu osnivanja Akademskog odbora. Polazište je ideja okupljanja  fakulteta, sveučilišta i znanstvenih institucija (a pretpostavlja se da bi poziv bio upućen i ostalim relevantnim članovima npr. javne ustanove, znanstvenici kao pojedinačni članovi Mreže) radi postizanja  većeg stupnja suradnje članova iz redova akademske zajednice prilikom provedbe aktivnosti mreže, a što je potrebno detaljnije osmisliti, kao i način djelovanja.

Na sastanku se razgovaralo i o koordinaciji Mreže nakon 2020. godine.  Dogovoreno je kako će biti raspisan javni poziv za novog koordinatora upućen svim zainteresiranim gradovima iz Hrvatske i Slovenije. Kako su mreže CIVINET europske mreže, poželjno je da koordinatori budu iz Hrvatske ili Slovenije. Poziv je ograničen na ove dvije države i radi mogućnosti apliciranja na EU natječaje namijenjene isključivo zemljama članicama. Gradu Rijeci ističe mandat u kolovozu 2020., a službeni prijenos koordinatorstva trebao bi biti potvrđen na sljedećoj Skupštini koja će se održati 2021. godine.

Sastav članova Upravnog odbora u razdoblju 2017.-2020. dostupan je ovdje.

 Sastanak Političkog odbora

Ovogodišnji sastanak Odbora, koji je vodio predsjednik Marko Filipović iz Grada Rijeke, održan je u novom sazivu kojeg čine predstavnici jedinica lokalne samouprave zemalja članica Mreže. Trenutno ih je devet, a odabrani su sukladno kriterijima prihvaćenim na sjednici Odbora u Tivtu 2019. Riječ je o bitnom organizacijskom pomaku koji Odbor ocjenjuje kao priliku za podizanje razine i kvalitete rada kroz češća okupljanja i bolje sagledavanje specifičnih potreba zemalja-članica, zahvaljujući čemu će biti moguće ostvariti izravniji pristup u realizaciji programskih ciljeva i aktivnosti Mreže.

Novi sastav Političkog odbora čine:

Dejan Crnek, Grad Ljubljana (Slovenija)
Andrej Fištravec, Grad Maribor (Slovenija)
Marko Filipović, Grad Rijeka (Hrvatska)
Ksenija Ostriž, Grad Koprivnica (Hrvatska)
Jelena Pavičić Vukičević, Grad Zagreb (Hrvatska)
Slaviša Sandić, Grad Banja Luka (Bosna i Hercegovina)
Tatjana Jelić, Općina Tivat (Crna Gora)
Ace Kocevski (Opština Veles (Makednija)
Vesna Lazarević,  Grad Kruševac (Srbija)

Političkom odboru mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE predloženo je donošenje sljedećih odluka koje su jednoglasno usvojene:

 

Odbor je upoznat s ciljevima osnivanja Akademskog odbora te je informiran o raspisivanju javnog poziva za novog koordinatora Mreže.

—–

Ovim vas putem pozivamo da na e-mail adresu civinet@odraz.hr šaljete vijesti / fotografije iz svojih mjesta i podijelite s nama na koji se način vaš grad / općina / organizacija nosi s novonastalom situacijom te koje mjere poduzima, s obzirom na to da su mobilnost i promet promijenjeni zbog pandemije.

I dalje nas pratite on-line putem web stranice Mreže i Facebook stranice Održiva mobilnost u gradovima.

Povratak