27. 1. 2021. | Savjetovanje u Hrvatskoj

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

Nacrtom prijedloga Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u nacionalno zakonodavstvo implementirat će se odredbe DIREKTIVE (EU) 2019/1161 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Direktivom 2019/1161 se otklanjaju određeni nedostaci u provedbi osnovne Direktive o čistim vozilima, njenoj implementaciji u pravne poretke država članica, kao i manjkavosti u njenom provođenju na nacionalnoj razini. Obje direktive propisuju ciljeve kojima se ostvaruje zelena nabava u posebnom sektoru-javnoj nabavi motornih vozila. Savjetovanje je otvoreno do 11. veljače 2021.

Novom Direktivom 2019/1161 utvrđuju se minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih lakih i teških vozila po pojedinim državama članicama kroz određena vremenska razdoblja, uzimajući i obzir specifičnosti svake države članice. Proširuje se područje primjene Direktive umjesto samo na kupnju vozila sada se odnosi i na leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore za određene usluge. Proširuje se i popis usluga na koje se odnosi Direktiva, osim usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika, kao i posebne usluge dostave pošte i paketa i usluge skupljanja otpada.

* Svoje prijedloge i komentare možete poslati najkasnije do 11.2. na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15823

Izvor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

Povratak