2. 2. 2023. | Aktivnosti mreže

Tajništvo mreže CIVINET na radionici „CIVINext Generation“ u Leuvenu

Predstavnici tajništva mreže CIVINET Slovenija - Hrvatska - JIE sudjelovali su od 30. siječnja do 1. veljače 2023. u Leuvenu na trodnevnoj radionici CIVINext Generation namijenjenoj tajništvima mreža CIVINET. Glavni cilj ovog susreta bio je zajednički rad na osmišljavanju seta alata koji će osigurati dugoročni uspjeh mreža u budućnosti.

Prije više od 15 godina rođene su prve ideje za uspostavu nacionalnih mreža CIVITAS – mreža CIVINET. Cilj mreža bio je, i još uvijek jest, promicanje pristupa CIVITAS na određenom jeziku i u kontekstu sličnog kulturnog okruženja. Uloga mreža kao veleposlanika Inicijative CIVITAS i njezinih načela vrlo je važna.  Kako je CIVITAS ELEVATE ušao u finalnu fazu projekta koji završava 31. ožujka 2023., glavni cilj ovog susreta bio je omogućiti ELEVATE-u, da u suradnji s mrežama CIVINET, mapira “alat” kojim bi se osigurala dugoročna održivost koja će im dalje pomoći u oblikovanju i provedbi budućih strategija.

Osim naše mreže, na radionici su prisustvovali predstavnici mreža: CIVINET Češka – Slovačka, CIVINET Grčka – Cipar, CIVINET Nizozemska, CIVINET Rumunjska i CIVINET Mađarska te kolege iz belgijske organizacije Mobiel 21. Fred Dotter, direktor europskih projekata i politika iz Mobiel 21 te koordinator projekta CIVITAS ELEVATE bio je moderator radionice. U program prvog dana aktivno su bili uključeni i predstavnici Europske komisije (Glavne uprave za mobilnost i promet) i CIVITAS ELEVATE-a. Fokus je bio na važnosti i budućoj ulozi mreža CIVINET kao okosnice zajednice CIVITAS. Također, sudionicima je predstavljena CIVITAS-ova obrazovna mreža koja djeluje od 2021. te prilike koje pruža akademskim institucijama aktivnim u području urbane mobilnosti.

Naglasak drugog dana bio je na poslovnim planovima i strategijama te razmjeni najvećih neuspjeha i prepreka s kojima se mreže svakodnevno susreću u svom radu.

Treći dan radionice bio je usredotočen na mogućnosti suradnje među mrežama. Kroz strukturirani razgovor, uz pomoć metode Word Caffea, polaznici su u grupama raspravljali o tome na koje sve načine se može potaknuti razvoj mreža CIVINET, kakvu vrstu podrške mreže trebaju, i od koga, te kako povećati njihovu vidljivost na nacionalnoj razini.

Radionicu je organizirao CIVITAS Elevate, koordinacijsko i potporno tijelo Inicijative CIVITAS koje primarno pruža podršku CIVITAS-ovim projektima te mrežama CIVINET i njihovom utjecaju na politiku održive urbane mobilnosti.

Slika: CIVITAS Initiative

Povratak