15. 6. 2015. | Radionica

U Koprivnici predstavljen koncept Planova održive urbane mobilnosti

Europska platforma za planove održive urbane mobilnosti, mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska i projekt CIVITAS DYN@MO održali su seminar pod nazivom "Planovi održive urbane mobilnosti - SUMP" (Sustainable Urban Mobility Plans) 11. lipnja 2015. u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnice. Seminaru je prisustvovalo oko 30-ak sudionika i sudionica, predstavnika različitih sektora i iz različitih krajeva Hrvatske te susjednih zemalja.

Cilj seminara je bio predstaviti koncept Planova održive urbane mobilnosti (Urban Mobility Package 2013) kojeg je uspostavila Europska komisija kako bi pomogla europskim gradovima u razvoju planova za djelotvorno rješavanje problema urbane mobilnosti. Koncept opisuje glavne osobine plana suvremene i održive urbane mobilnosti i prometa.

Seminar je bio namijenjen državnim, regionalnim i lokalnim dionicima (gradovima) koji su zainteresirani ili uključeni u planiranje gradskog prometa i mobilnosti. Ciljevi seminara bili su upoznati sudionike s najnovijim stanjem nacionalne politike planiranja gradskog prometa; s mogućnostima europske pomoći koja se pruža gradovima u pripremi, razvoju i primjeni Plana održive urbane mobilnosti; s konceptom, glavnim koracima i prednostima te raspraviti prepreke u primjeni SUMP-a.

Na početku se sudionicima obratila Ksenija Petrović iz organizacije ECORYS s uvodom u seminarsku temu. Naglasila je izazove europske politike održive urbane mobilnosti kao što su: prometne gužve, emisija CO2, kvaliteta zraka, prometne nesreće, integracija lokalnog i regionalnog prijevoza i prometa; te povezivanje urbanih i ruralnih krajeva. Predstavila je Europsku platformu za razvoj Planova održive urbane mobilnosti koji čine bitne elemente Platforme.

Nakon uvodnog izlaganja sudionicima se obratio Vlado Babič, koordinator mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska te naglasio kako mreža aktualno broji 62 članice te je jedna od najbrojnijih CIVINET europskih mreža.

Pomoć za pripremu, razvoj i primjenu Planova održive urbane mobilnosti pruža JASPERS program – Joint Assistance to Support Projects in European Regions kojeg je predstavio Rafael Alcayde Ferrùs. Naglasio je važnost analize sadašnjeg stanja koje obuhvaća opširno prikupljanje podataka. Predstavio je glavne principe prometnih planova i tzv. TMP- Transport Master Plan. Pojasnio je oblikovanje FRC – Functional Region Concept (Funkcionalne regije) i njihovo značenje za Nacionalne planove prometa odnosno kako se planira koristeći koncept FRC-a. Naglasio je kako FRC ne odgovara samo na prometne potrebe već i na ekonomske i socijalne potrebe i zahtjeve te se tiče sveobuhvatnog stvaranja plana ili strategije. Jedno od jamstava održivosti usluge predstavlja PSC – Public service contract. Poseban dio izlaganja posvećen je ulozi i uslugama JASPERS programa u razvoju i implementaciji SUMP-ova.

Predstavnica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Petra Grgasović predstavila je Strategiju prometnog razvoja RH 2014.-2030. te njeno usklađivanje s Planovima i pregledima Funkcionalnih regija. Ujedno je prikazala dijelove Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. koji se odnose na povezanost i mobilnost, te promicanje održivog transporta. Postoje Masterplanovi Funkcionalnih regija prema kojem se u regijama nalaze skupine županija. Za tematski cilj 07 predstavljenog OP-a većinom će se objavljivati ograničeni pozivi za neobuhvaćene županije. Ministarstvo je također naglasilo kako je član mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska od veljače ove godine.

Detaljnije o procesima, potrebama i koceptu SUMP-a prisutnima je govorio Rob Jeuring iz Europske platforme za planove održive urbane mobilnosti. Naglasio je potrebu samoprocjene, razvoja scenarija te potrebe za stalnim praćenjem i evaluacijom primjene Planova.

Primjere dobre prakse predstavili su Helena Hećimović iz Grada Koprivnice i Luka Mladenovič iz IUPS (Institut za urbane planove iz Slovenije).

Grad Koprivnica kroz program CIVITAS ističe se svojom posebnošću kroz postojanje tri velike kompanije u gradu te stabilnom gradskom vlasti koja podržava projekte održivog razvoja. Politika održivog razvoja provodi se od 2001. Biciklistički promet je prepoznatljivost grada od 50-ih godina prošlog stoljeća. Koprivnica je nacionalni predvodnik u mnogim projektima: “šparna hiža” – POS zgrade zelene gradnje i Lokalna agenda 21. Paketi mjera definirani su kroz pet područja: integrirano, prostorno i prometno planiranje; pješački i biciklistički promet, javni prijevoz i intermodalnost, elektromobilnost i optimizacija motoriziranog prometa.

Luka Mladenovič prikazao je praksu Občine Nova Gorica gdje je najavljeno održavanje generalne skupštine CIVINET-a u veljači 2016. godine.

Rob Jeuring uputio je sudionike na izvore informacija gdje se mogu više informirati o SUMP-u, europskoj politici, aktualnim projektima.

* Prezentacije svih predavača možete pogledati ovdje:

Povratak