1. 7. 2019. | Dobra praksa

Dostupne nove smjernice za europske biciklističke projekte!

Europska komisija objavila je smjernice za biciklističke projekte diljem EU-a. Smjernice imaju za cilj pomoći praktičarima u gradskim vlastima koji su odgovorni za biciklizam i održivi promet, kao i pružiti zanimljive sadržaje drugim relevantnim dionicima uključenim u biciklističku politiku i razvoj infrastrukture.

Upute usmjeravaju korisnike na postojeće projekte koje financira Europska komisija, primjere najbolje prakse te smjernice iz cijele Europe. Osim toga, dani su primjeri studije slučaja kako bi se istaknuli uspješni primjeri osmišljavanja i provedbe mjera biciklizma.

Ove smjernice objedinjuju obilje postojećih savjeta diljem EU-a u jedinstven, kohezivan resurs, što korisnicima omogućuje da informacije koje traže pronađu na jednom mjestu.

Smjernice potvrđuju da “pristup koji odgovara svima” nije primjenjiv u slučaju biciklizma, pokušavajući to riješiti pružanjem širokog raspona primjera mjera za biciklizam iz nekoliko studija slučaja gradova. Osim toga, dostupne su smjernice za odabir mjera koje se primjenjuju na specifične gradske kontekste.

Smjernice obuhvaćaju niz ključnih tema, uključujući:

  • Pozadina biciklističke politike
  • Kako biciklizam pomaže u rješavanju izazova mobilnosti
  • Planiranje biciklizma u gradovima
  • Projektiranje kvalitete biciklističke infrastrukture
  • Mjere biciklizma
  • Uspješna provedba mjera
  • Evaluacijska politika i razvojni alati
  • Projekti biciklizma koje financira EU

Kako bi se podržale smjernice, 20 studija o gradskim primjerima podupiru smjernice, nudeći primjere mjera biciklizma u gradovima koji se razlikuju po mjestu, veličini populacije i biciklističkom “modal share-u”. Ove studije slučaja ukazuju na to kako su gradske vlasti prevladale prepreke u provedbi mjera biciklizma, kao i naglasile uspjeh različitih mjera.

Smjernice možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu_en

Izvor: eltis.org

Povratak