12. 7. 2016. | Članstvo

Imamo preko 100 članova!

Grad Hrvatska Kostajnica jubilarni je 100. član mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE! Mreža u ovom trenutku okuplja 102 člana, od čega najviše članova čine gradovi - 14 slovenskih, 21 hrvatski, po jedan iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore te tri iz Srbije. Ostali članovi uključeni u mrežu važni su dionici s područja održivog prometa i mobilnosti - organizacije civilnog društva, javna prometna poduzeća, instituti, fakulteti, stručnjaci te ministarstva nadležna za promet u Hrvatskoj i Sloveniji.

Povratak