14. 7. 2016. | Člani

Mreža šteje preko 100 članov!

Mesto Hrvaška Kostajnica je jubilejni 100. član mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE! Mreža ima trenutno več kot 100 članov, večinoma so to mesta – 14 iz Slovenije, 21 iz Hrvaške, 1 mesto iz Bosne in Hercegovine, 1 mesto iz Črne gore in 3 iz Srbije. Ostali člani mreže so pomembni deležniki na področju trajnostnega prometa in mobilnosti, kot so organizacije civilne družbe, podjetja, ki zagotavljajo javni promet, inštituti, univerze in fakultete, strokovnjaki ter resorna ministrstva.

POVRATAK