15. 7. 2016. | Dobra praksa

Poljska: iz sredstava ESI fondova investirano preko 475 milijuna eura za modernizaciju željezničke infrastrukture

Poljska je primjer zemlje koja veoma uspješno povlači sredstva iz EU fondova. U razdoblju od 2007.- 2013. godine pokrenula je osam projekata koji se odnose na poboljšanje željezničke infrastrukture te je za iste nedavno dobila odobrenje daljnjeg provođenja. Poljska će temeljem odobrenih sredstava iz ESI fondova uložiti više od 475 milijuna € u modernizaciju željezničke mreže na teritoriju zemlje, a sve u skladu s ciljevima ulaganja u promicanje održivog prometa kroz uklanjanje uskih grla u ključnim koridorima koji povezuju članice Europske Unije. Sredstvima iz ugovorenih projekata modernizirat će se postojeće željezničke pruge, poboljšat će se sigurnost i povećati brzina putovanja, kako za putnike, tako i za teretni promet.

Poljskoj je u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju 85.995.961.607,00 €, što predstavlja prosjek od 2.262 € po osobi.

Financijska alokacija ukupnog iznosa sredstava dostupnih iz ESI fondova iznosi:

  • Kohezijski fond (CF) – 23.207.989.042,00 € (27%);
  • Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) – 252.437.822,00 € (0,3%);
  • Europski socijalni fond (ESF) – 13.192.164.238,00 € (15,3%);
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) – 8.598.280.814,00 € (10%);
  • Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – 40.213.870.235,00 € (46,8%);
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) – 531.219.456,00 € (0,6%).
  • Sredstva iz ESI fondova raspodijeljena su tako da podržavaju socio-ekonomski razvoj Poljske.

 

Za više informacija o primjeru pozitivnog povlačenja sredstava iz fondova Europske Unije pogledajte ovdje.

Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/

Povratak