23. 4. 2018. | Dobra praksa iz EU

Javno savjetovanje o velikim projektima u području prometa

Pozvani ste izraziti svoja stajališta o provedbi i učinku velikih projekata koje podupiru Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond (KF) u području prometa (ceste, željeznice i gradski prijevoz poput podzemnih željeznica ili tramvaja) u razdoblju između 2000. i 2013. Ovo savjetovanje pokrenuto je u kontekstu ex-post ocjenjivanja velikih projekata ulaganja i njihova doprinosa gospodarskom razvoju, kvaliteti života i dobrobiti građana, uključujući i utjecaje na okoliš.

U cilju je savjetovanja prikupljanje vašeg iskustva u projektiranju, provedbi i/ili ocjenjivanju velikih projekata u području prometa kao regionalnih/nacionalnih tijela i upravljačkih tijela za operativne programe EFRR-a/KF-a.

/// Anketnom upitniku je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ex_post_major_projects_2000_2013?showecas=true

Slika:
Izvor: www.europski-fondovi.eu

Povratak