7. 10. 2021. | Događanja

Održan webinar o održivoj mobilnosti u ruralnim područjima

Treći i posljednji ovogodišnji webinar u organizaciji Tajništva mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE održan je 27. rujna 2021. Webinarom je obilježen Europski tjedan održivog razvoja koji se obilježava diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja. Tako su webinarom obuhvaćeni problemi, izazovi i aktivnosti usmjereni na poboljšanje održive mobilnosti u ruralnim područjima. 50 sudionika poslušalo je predavače iz akademske zajednice i javnog sektora.

Poznato je da su ruralna područja ovisna o automobilima, dakle vrlo motorizirana, a dostupnost pojedinih funkcija i usluga za stanovnike je često vrlo smanjena. Prometna infrastruktura je najčešće takva da zahtijeva oslanjanjanje na osobne automobile pri odlasku u školu, trgovinu, na posao ili liječniku. Pritom najviše problema u svakodnevnom kretanju imaju mladi i stariji stanovnici. Ruralna mobilnost predstavlja društveni, gospodarski, a naposljetku i ekološki problem, stoga postaje jedan od prioriteta u budućim aktivnostima.

Dr. sc. Aleksandar Lukić, izvanredni profesor i voditelj Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, upoznao je sudionike s tipologijom ruralnih područja i terminom pluralnost ruralnosti koji ukazuje da su ruralna područja heterogena i diverzificirana prema različitim obilježjima (prirodnim, demografskim, gospodarskim, kulturnim, funkcionalnim, fizionomskim…), stoga postoje različiti teorijski modeli njihova razumijevanja. Razvijenost mreže središnjih naselja ukazuje na vremensku dostupnost centralnim naseljima. Najdostupnija područja u Hrvatskoj su ona oko makroregionalnih središta, sjevernoj hrvatskoj i Istri, dok su područja Banovine, Korduna, Like te zaleđa Zadra i Šibenika najmanje dostupna.

Andrej Klemenc, savjetnik za razvoj Občine Borovnica, sudionicima je ispričao o primjeru dobre prakse, odnosno što treba da občina Borovnica postane uzor održive ruralne mobilnosti. Povoljan geografski položaj općine i trasa željezničke pruge Ljubljana – Kopar – Trst – Rijeka – Pula koja prolazi općinom omogućili su da se naselja integriraju u suvremene prometne tokove. Željeznica je danas najbrža poveznica općine s Ljubljanom te okolnim međunarodnim središtima i generator radnih mjesta. Godine 2018. nastao je i SUMP občine Borovnica s ciljem očuvanja i povećanja visokog udjela javnog prijevoza u svakodnevnom kretanju stanovnika, unaprjeđenje intermodalnosti s razvojem P+R i B+R sustava te unaprjeđenje cestovne, biciklističke i pješačke infrastrukture. Suradnja sa školama, vrtićima i udrugama, igrifikacija i nagrađivanje održivih načina kretanja te uključivanje u međunarodne projekte i aktivnosti o održivoj mobilnosti preduvjet su efikasnoj implementaciji mjera SUMP-a u općini.

Ante Klečina, viši referent za projekte na području prometa Varaždinske županije, približio je sudionicima webinara javni prijevoz i integrirani prijevoz putnika u ruralnim područjima. Integrirani prijevoz putnika uključuje integraciju svih modova prometa u jedinstveni prometni sustav, uvođenje jedinstvenih prijevoznih karata, taktnog voznog reda te kvalitetno informiranje. Primjerima lokalne željeznice, autonomnog minibusa, mikroprijevoza, odnosno prijevoza na zahtjev u Njemačkoj te pješačkim i biciklističkim stazama do javnog prijevoza sudionici su dobili uvid u oblike i mogućnosti održive ruralne mobilnosti.

Laurence Pickup, jedan od vodećih društvenih znanstvenika u planiranju prometa iz Vectosa, temom Ruralna mobilnost u Europi – mijenjanje načina razmišljanja i jezika osvrnuo se na terminologiju i važnost razumijevanja ruralnog u čitavom rasponu definicija i kriterija te odmaka od urbanog planiranja. Navedeni su, također, inovativni oblici ruralnog prometa kao što je E-stopiranje, ali i već poznati kao što je volonterska vožnja, dijeljena vožnja (eng. car sharing, car pooling) i sustav javnih bicikala. Stanovništvo, odnosno lokalci su kralježnica ruralnog razvoja te se politike ruralne mobilnosti trebaju  razvijati iz perspektive ruralnog stanovništva.

Na kraju se postavlja pitanje može li se planiranje ruralne mobilnosti ostvariti usprkos nedostatku vizije ruralnog transporta, fragmentiranom planiranju i fragmentiranim prometnim operacijama što implicira potrebu za budućim aktivnostima u svrhu poboljšanja ovoga pitanja.

*Snimka webinara dostupna OVDJE

Povratak