6. 10. 2021. | Aktivnosti članova

Sudjelovali smo na Velo-city 2021 konferenciji u Lisabonu

Najveća svjetska konferencija o biciklističkom prometu ove je godine održana od 6. do 9. rujna 2021. u glavnom gradu Portugala, Lisabonu. Glavna tema o kojoj se razgovaralo budućnost je razvoja biciklističkog prometa, cikloturizma, utjecaja COVID-19 pandemije na ubrzani razvoj biciklističkog prometa i raznovrsnost u planiranju nemotoriziranog prometa. Na konferenciji su sudjelovali i neki od članova mreže CIVINET – Tajništvo mreže ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Grad Ljubljana, Mobility Evolva i udruga „Sindikat biciklista. Preko 750 sudionika pod strogim epidemiološkim mjerama sudjelovalo je u diskusiji kako ublažiti klimatsku krizu kroz održivu niskougljičnu mobilnost.

Glavni zaključci konferencije

Ne postoji zamisliv način za postizanje globalnih ciljeva održivog razvoja, europskog Zelenog plana ili klimatski neutralnih gradova bez znatno većeg ulaganja u biciklistički promet i infrastrukturu.
Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije rekao je kako je odluka o većim ulaganjima u biciklistički promet na razini Europe ne samo potrebna, već i laka, te da se odluka o znatnim ulaganjima mora donijeti što prije.

Zamjenik glavnog ravnatelja DG MOVE-a Matthew Baldwin, dodao je kako bi nevladin sektor trebao biti manje skroman u naporima i zalaganjima za veća prava i bolji položaj biciklističkog prometa. Pandemija je pokazala kako je malo potrebno za zamah nemotoriziranog prometa i ubrzane odluke o više infrastrukture za biciklistički promet. Ako je u redu da se milijarde eura iz EU fondova namjene za otpad i poticaje za kupnju električnih vozila, onda zasigurno postoji mnogo više prostora za poticaje za čistije, jeftinije, manje zagušene, manje i zdravije oblike e-mobilnosti kao što su bicikli i električni bicikli.

Idući koraci za postizanje ciljeva razvoja biciklističkog prometa:

  • Paket EU za mobilnost u gradovima koji biciklistički promet doista stavlja kao aktivnu, zdravu i prilagođenu klimi mobilnost.
  • Jasno postavljeni ciljevi i indikatori za: modalni udio biciklističkog prometa; kilometri i vrste biciklističke infrastrukture za izgradnju (uključujući parkiranje bicikala); učinkovite mjere i pokazatelji Vision Zero za smanjenje smrtnosti i ozbiljnih ozljeda na cestama; usvajanje Planova održive urbane mobilnosti (SUMP) kako bi se koristilo financiranje EU -a za mjere urbane mobilnosti.
  • Više ulaganja EU -a u cikloturizam.

Sudjelovanje na konferenciji je aktivnost u sklopu provedbe projekta “UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti” kroz koji će se povećati kapaciteti organizacija civilnog društva i multiplicirati broj aktivnosti popularizacije STEM-a koje provode udruge te unaprijediti međusektorsku suradnju organizacija civilnoga društva i akademskih institucija. S konferencije smo ponijeli zaključke koje ćemo prenijeti dionicima na događanjima u Hrvatskoj te unutar projekta.

Više o samoj konferenciji dostupno je na sljedećim poveznicama:

  • Velo-city 2021 Lisboa: Monday Daily Report – Cycle diversity and climate crisis take centre stage.
  • Velo-city 2021 Lisboa: Tuesday Daily Report – The route towards sustainable tourism and cities of the future.
  • Velo-city 2021 Lisboa: Wednesday Daily Report – Women in Cycling and a Bike Parade through Lisbon.
  • Velo-city 2021 Lisboa: Thursday Daily Report – The annual world cycling summit wraps up, heralding cycling as the new normal.

.

.

.

Pojekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

     

Povratak