15. 7. 2019. | Aktivnosti članova

Održiva urbana mobilnost u opštinama Crne Gore

Zajednica opština Crne Gore, uz podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, organizovala je obuku na temu: „Održiva urbana mobilnost u opštinama Crne Gore “ . Obuka je organizovana 9. jula u Podgorici. Jedan od predavača obuke bio je Vlado Babić, regionalni ekspert GIZ-a i član mreže CIVINET. Obuka predstavlja dio projektnih aktivnosti u okviru projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope – Gradovi jugoistočne Evrope zajedno za održivi energetski efikasan prevoz“ (SUMSEEC II).

Jasna Sekulić, predstavnica kancelarije GIZ-a u Crnoj Gori, upoznala je učesnike sa projektom i naglasila da projekat ima za cilj da podrži gradove u jugoistočnoj Evropi u razvoju energetski efikasnih i održivih rješenja za mobilnost u opštinama. Projekat se fokusira na izgradnju kapaciteta i tehničku podršku gradovima, kao i na udruživanje opšina u jugoistočnoj Evropi u primjeni održivog pristupa planiranju urbanog transporta, sa posebnim naglaskom na pripremu planova održive mobilnosti u gradovima, gdje je kao pozitivan primjer istakla Glavni grad.

Učesnici obuke imali su priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje će Zajednica opština sprovoditi u daljem periodu u okviru projekta koje je predstavila Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu.

U okviru obuke učesnici su upoznati i sa:

– smjernicama, aktivnostima i mjerama za Evropsku nedjelju mobilnosti;
– pozivom i kriterijumima za Evropsku nedelju mobilnosti;
– pozivom i kriterijumima za demonstrativne projekte, kao i
– smjernicama, pozivom i kriterijumima za izradu rješenja urbane mobilnosti.

Obuka je organizovana na način da su predstavnici opština, uz pomoć eksperta, tokom obuke vršili procijenu svojih kapaciteta i dali predloge i rješenja u podgedu održive urbane mobilnosti u svojim opštinama.

Projekat ima za cilj: izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti opština u vezi sa pristupom održive urbane mobilnosti, pružanje podrške opštinama u podizanju energetske efikasnosti u sektoru transporta.

Predavači na obuci su bili: Vlado Babić, regionalni ekspert GIZ-a i Stefan Bulatović, lokalni ekspert.

Naredna aktivnost Zajednice opština u okviru projekta je objavljivanje javnog poziva za finansiranje opština u vezi sa aktivnostima za Evropsku nedelju mobilnosti, izradu demonstrativnih projekata i pružanje podrške za izradu rješenja urbane mobilnosti.

Izvor: http://uom.me

Povratak