11. 7. 2016. | Aktivnosti mreže

Predstavljanje mreže na Savjetovanju o lokalnoj samoupravi u Rapcu

Marina Dimić Vugec iz ODRAZ-a predstavila je Mrežu CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa na Savjetovanju o lokalnoj samoupravi u Rapcu 6. srpnja. Dvodnevno savjetovanje organizirala je Udruga gradova u Republici Hrvatskoj za predstavnike gradova i druge dionike koji s njima usko surađuju.

Programom Savjetovanja obuhvaćeno je više tematskih setova. U prvom setu pod nazivom Lokalna samouprava danas i sutra predstavljene su smjernice reforme lokalne samouprave, izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, komentari na najavljene izmjene, model Pametni gradovi – gradovi budućnosti i podaci LOTUS istraživanja – Lokalna Odgovorna i Transparentna Uprava i Samouprava.

Predstavljeni su projekti i inovativni smjerovi: Kreativni gradovi, Ljetna akademija savjeta mladih i novi portal gradonačelnik.hr. Drugi set je bio posvećen temama iz komunalne djelatnosti: održivo gospodarenje otpadom, pogrebništvo i predstavljanje LLSEE programa obuka u vodnokomunalnom gospodarstvu. U zasebnom setu posvećenom europskim projektima gradova predstavili smo rad CIVINET-a Slovenija-Hrvatska-JIE  i pozvali sudionike Savjetovanja da joj se pridruže.

Uz CIVINET predstavljen je i rad članova mreže: DURA – Razvojne agencije Grada Dubrovnika, Tetida d.o.o. s novom inicijativom “Platforma za održivi razvoj gradova” i projekti Grada Velike Gorice. Drugi dan Savjetovanja raspravljalo se o Financijama u lokalnoj samoupravi i reformi sustava financiranja lokalne samouprave.

Povratak