29. 6. 2023. | Dobra praksa iz EU

Ravnoteža zastupljenosti spolova u prometnom sektoru: alat za promjenu

Novo izvješće Radne skupine za rodna pitanja održive urbane mobilnosti za sve (SuM4All) otkriva značajnu neravnotežu spolova u prometnom sektoru i pruža sveobuhvatan skup alata za stvaranje ciljanih akcija na terenu.

U cijelom svijetu prometni sektor suočava se sa značajnom neravnotežom spolova. Prema posljednjim podacima Međunarodne organizacije rada, žene čine samo 16,8 % zaposlenih u transportu na globalnoj razini. To se jako razlikuje regionalno, s 29 % u Sjevernoj Americi, 5,5 % u arapskim državama, 10 % u Africi i 12,2 % u Aziji i na Pacifiku – bez obzira na to, nedostatak žena (osobito u ulogama vezanim uz STEM) vidljiv je u cijelom sektoru.

Promet se sada suočava s važnim trenutkom za djelovanje. Digitalizacija i automatizacija mijenjaju radne prakse, ubrzana klimatska kriza potiče hitnost za održivijim praksama, a i dalje postoji nedostatak vještina i radne snage. Suočeni s ovom složenom mješavinom izazova, potreba za zapošljavanjem i zadržavanjem žena u sektoru više se ne može ignorirati.

Budući da je 2023. Europska godina vještina, ovo je relevantnije nego ikada. Sve više se prepoznaje potreba ne samo za pomicanjem, već i transformacijom ove neravnoteže, uz opetovane pozive na akciju od strane prijevozničkih organizacija diljem svijeta. Međutim, u posljednjem desetljeću nije došlo ni do potrebnog opsega ni brzine napretka, a stanje na terenu nije bilo značajnog poboljšanja.

Dakle, kako ćemo prijeći s ambicije na akciju, stvarajući opipljive promjene?

Studija „Ravnoteža spolova u prometnom sektoru: alat za promjenu“, koju je izradila mreža POLIS za radnu skupinu Održiva urbana mobilnost za sve spolove, uz financiranje Zaklade FIA-e, nastoji to riješiti.

„Kao što ova studija otkriva, ove uključive usluge prijevoza ne mogu se isporučiti bez raznolikije radne snage. Moramo biti u stanju odražavati i predstavljati kome želimo služiti, a trenutačno je prometna radna snaga daleko od postizanja ove prijeko potrebne raznolikosti. Osobito je očit nedostatak rodne raznolikosti. Iako smo vidjeli sve veće prepoznavanje nužnosti promjene, što je zorno prikazano u ovoj studiji, prevođenje riječi u djela bilo je daleko sporije,” kaže Karen Vancluysen, glavna tajnica POLIS-a.

Na temelju opsežnog primarnog i sekundarnog istraživanja provedenog više od godinu dana, skup alata ispituje trenutačno stanje radne snage u prometu i ključne promjene kojima smo svjedočili u posljednjem desetljeću te identificira ključne prepreke koje ometaju napredak.

Izvješće, objavljeno na samitu ITF-a u Leipzigu, najažurnije je i najopsežnije istraživanje o spolnim praksama zapošljavanja u prometnom sektoru do sada. Pruža detaljne studije slučaja o tome kako se akcije mogu pokrenuti, tehnologije koje mogu pomoći, partnerstva koja se mogu stvoriti i druge ključne informacije za korisnike koji traže praktična rješenja.

Istraživanje je otkrilo da se unatoč napretku u globalnim i nacionalnim političkim arenama žene koje rade u prometnom sektoru i dalje suočavaju s višestrukim preprekama za ulazak, ostanak i napredovanje u karijeri. Iako postoje regionalne i modalne varijacije, alat identificira pet ključnih prepreka sposobnosti žena da uđu i napreduju u prometnom sektoru te pet ulaznih točaka za djelovanje.

​Rodni stereotipi, diskriminatorne i nesigurne kulture na radnom mjestu, nedostatak fleksibilnih uvjeta rada i skrbi o djeci te ‘nevidljivi’ stakleni stropovi ograničavaju napredak prema rodno uravnoteženijoj radnoj snazi, sa štetnim učincima na one žene koje tamo već rade.

Iako međunarodni i nacionalni okviri jednakih mogućnosti i politika protiv diskriminacije postavljaju temelje za promjene, donositelji odluka u prometnom sektoru ne mogu se osloniti samo na njih kako bi proizveli transformativne pomake koji su potrebni potrebnom brzinom.

Ciljano, učinkovito djelovanje zahtijeva pozitivno djelovanje na organizacijskoj razini, a postoje mnogi koji su se pokazali nevjerojatno uspješnima; od inovativnih pristupa do fleksibilnog rada, novih načina prikupljanja podataka o zadovoljstvu zaposlenika, partnerstava između sveučilišta i operatera te platformi za rješavanje rodne pristranosti pri zapošljavanju.

​“Iako je ova studija snažan podsjetnik na golemi napredak koji tek treba postići, ona također pokazuje da ne trebamo ponovno izmišljati toplu vodu. Ako želimo ispuniti rodnu ravnopravnost, i doista, klimatska obećanja, nije vrijeme naše da se opremamo. Alati, procesi i partnerstva navedeni u kompletu alata pružaju ogroman resurs za one koji žele djelovati brzo kako bi prešli granice ambicija i krenuli prema sustavnom djelovanju,” kaže Vancluysen.

​Izvor: Eltis

Povratak