7. 12. 2020. | Dobra praksa iz EU

Upravljanje neočekivanim: SUMP-ovi i nove usluge mobilnosti tijekom krize COVID-19

Projekt HARMONY domaćin je webinara koji će se baviti ključnim temama i izazovima u eri post-COVID-19, kao što su SUMP, prometno modeliranje, poslovni modeli i nove tehnologije (posebice automatizirana vozila i dronovi). Webinar će se održati 14. prosinca 2020. od 14:00 do 16:30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

HARMONY je projekt financiran u okviru Obzor-a (Horizon 2020), programa Europske unije za istraživanje i inovacije. Vizija HARMONY-a je isporučiti novu generaciju regionalnih alata za prostorno i prometno planiranje koji će omogućiti vlastima velikih gradova da na održiv način uvedu nove usluge mobilnosti putnika i tereta.

Glavni ciljevi su:

  • su-stvaranje gradskih i korisničkih politika prostornog i prometnog planiranja usmjerenih na održivo uvođenje i primjenu novih usluga mobilnosti temeljenih na autonomnim vozilima i bespilotnim tehnologijama
  • razvoj nove generacije usklađenih alata za prostorno i multimodalno planiranje prometa koji sveobuhvatno modeliraju dinamiku promjena prometnog sektora i prostorne organizacije
  • pružanje preporuka zasnovanih na dokazima o politici i propisima za ažuriranje planova održive urbane mobilnosti u budućnosti.

 

Tijekom webinara sudionici će naučiti više o inicijalnim nalazima HARMONY-a i istražiti potrebe novih dionika u mobilnosti, posebno zbog trajne pandemije COVID-19. Webinar je strukturiran na dvije glavne sesije o planiranju održive urbane mobilnosti (SUMP), odnosno novom modeliranju prometa, poslovnim modelima i uslugama mobilnosti. Nekoliko partnera iz programa HARMONY predstavit će početne rezultate projekta, kao i rezultate istraživanja HARMONY-a o utjecaju krize COVID-19 na prioritete planiranja prometa.  Uz to, HARMONY je pozvao projekt LEAD kako bi donio dodanu vrijednost njihovim istraživanjima i inovacijama vezanim uz digitalne blizance (virtualni model procesa, proizvoda ili usluge) i održivu urbanu logistiku. Ova sinergija između sličnih projekata CIVITAS-a omogućit će priliku za udruživanje snaga i razmjenu znanja između inicijativa H2020. Živu raspravu potaknut će kombinacija platformi, poput prezentacija, okruglih stolova i interaktivne radionice.

Internetska radionica dio je šire strategije koja ima za cilj dosezanje relevantnih dionika kako bi se razumjele njihove potrebe i sklonosti u pogledu putničke i teretne mobilnosti te prostornih rješenja. Radionica će se baviti ključnim temama i izazovima u eri post-COVID-19, kao što su SUMP, prometno modeliranje, poslovni modeli i nove tehnologije (posebno automatizirana vozila i dronovi).

Sudjelovanje na webinaru prijavite OVDJE, a za više infomacija o projektu HARMONY posjetite https://harmony-h2020.eu/

Izvor: eltis.org

Povratak